Research in Motion Control @ UAntwerpen

Sinds 2017 verricht het motion control team aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen onderzoek omtrent optimalisatietechnieken, co-design van regeltechniek en mechatronische systemen en kleine elektrische machines.

Het team inspireert hun onderzoeksdoelen op intensieve samenwerking met de industrie. In de industrie opereren constructeurs van weefgetouwen, landbouwmachines, plaatverwerkende machines, 3D printers, productielijnen en logistieke bedrijven allemaal op een concurrerende internationale markt. Om hun marktaandeel te behouden en te vergroten, moeten deze constructeurs machines verbeteren op het vlak van productiviteit, energieverbruik, kwaliteit en robuustheid, tegen minimale kosten.

Aangezien de regelalgoritmen de actuatoren rechtstreeks aansturen, hebben de regelaars een aanzienlijke invloed op productiviteit, het energieverbruik, de kwaliteit en de robuustheid. Om de prestaties van de controle te optimaliseren, focust het onderzoek op vier essentiële onderwerpen.

  • In de eerste plaats gaat de aandacht uit naar het regelalgoritme en de belangrijkere regelarchitectuur.
  • Ten tweede garandeert onderzoek naar de optimale selectie, optimale plaatsing van sensoren en implementatie van feedbackschatting een kostenefficiënte controle.
  • Daarnaast worden ook optimalisatiealgoritmes industrieel toegapst. Zo minimaliseert trajectoptimalisatie en ontwerpoptimalisatie het energieverbruik en het nodige aandrijfvermogen terwijl de performantie en snelheid gemaximaliseerd worden.
  • Ten slotte leveren al deze onderwerpen; controlearchitectuur, feedbackoptimalisatie en schattings- en padplanning de beste resultaten op als er een betrouwbaar dynamisch systeemmodel beschikbaar is.

Aan deze uitdagingen werken doctorandi Jasper De Viaene, Michiel Haemers, Nick Van Oosterwyck en David Ceulemans onder leiding van Stijn Derammelaere. Neem gerust contact op voor meer informatie: stijn.derammelaere@uantwerpen.be