eFFECT²: "Resources for a succesful Bio- and Chemical Industry"

‘eFFECT’ richt zich expliciet tot ingenieurs die werkzaam zijn in de chemische industrie of in andere industriële sectoren, in kennisinstellingen of in onderzoekscentra. Daarnaast zijn ook alle ingenieursstudenten (bio)chemie en op master- en doctoraatsstudenten van alle (bio)chemische ingenieursfaculteiten in Vlaanderen uitgenodigd . En bij uitbreiding is ook het brede publiek met interesse in technologie van harte welkom!

Elke cyclus omvat een aantal sessies verbonden door een overkoepelend technologisch en maatschappelijk relevant hoofdthema.  Onder het thema “Resources for a Successful Bio- and Chemical Industry” focust deze tweede eFFECT cyclus op data, mensen, grondstoffen en materialen. Deze tweede lezingenreeks omvat sessies die in het najaar 2018 en voorjaar 2019 zullen plaatsvinden op verschillende industriële en academische locaties. Het aanbod is divers en omvat zowel lezingen en  bedrijfsbezoeken als een panelgesprek en postersessie.  

Met een attractief programma op interessante locaties trachten we zoveel mogelijk deelnemers te boeien en een netwerk te creëren dat dit thema verder zal koesteren en uitdragen. Alle Vlaamse (bio)chemische ingenieursfaculteiten, ie-net en essenscia hebben zich alvast als partner geëngageerd.

Contact

Leentje Van der Veken Campus Groenenborger - T
G.T.258
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
België
Tel. +32 3 265 92 25
leentje.vanderveken@uantwerpen.be