Vervolgcursus Asfaltkunde Vlaanderen

Samen bouwen aan een duurzame asfaltinfrastructuur

Duurzame wegenbouw start met een geschikte keuze van wegopbouw en materialen, aangepast aan het verwachte verkeer. Ook voor een asfaltverharding. Een geschikte keuze tussen verschillende materialen en mengsels is niet eenvoudig gezien vaak tegenstrijdigheden verbonden zijn aan gebruikerseisen en materiaaleigenschappen. Een voorbeeld: meer bitumen in het asfaltmengsel verhoogt de weerstand tegen watergevoeligheid maar leidt doorgaans tot verhoogde spoorvorming. Hoe wordt een standaardstructuur vormgegeven en zijn er alternatieven.

De vervolgcursus ‘Asfaltkunde’ geeft u houvast bij het maken van de juiste technische keuze binnen een steeds veranderende set van eisen. Tijdens de cursus wordt het hele traject doorlopen vanaf het niveau van eisen aan de wegconstructie als geheel tot op het niveau van grond- en bouwstoffen. De beslissende factoren die het gedrag van asfaltmengsels beïnvloeden komen aan de orde.

Contact

Karolien Couscheir Campus Groenenborger - Z
G.Z.335
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
België
Tel. +32 3 265 18 93
karolien.couscheir@uantwerpen.be