Universiteitsarchief

Het universiteitsarchief is het geheugen van de universiteit. We bewaren de historische archieven van de Universiteit Antwerpen en haar voorgangers (Handelshogescholen, RUCA, UFSIA, UIA, Koloniale Hogeschool,…). Ook archieven van academici, onderzoeksgroepen, studentenverenigingen of andere personen/organisaties met een link naar de universiteit hebben hier hun plaats.

Het universiteitsarchief ondersteunt het archiefbeheer bij de universitaire faculteiten en diensten. De universiteit streeft naar een modern en digitaal informatie- en archiefbeheer. We werken dit beleid mee uit en zien er op toe dat bestaande en toekomstige archiefdocumenten, analoog en digitaal, op een deskundige wijze worden beheerd, geselecteerd en gearchiveerd.

Het universiteitsarchief is nog in opstart en het merendeel van de archieven is nog niet in detail te doorzoeken. In het artikel 'De archieven van de Universiteit Antwerpen' uit Contemporanea (2019/2) vind je alvast een overzicht van de aanwezige archieven. Via de publiekscatalogus Archieven van de Universiteit Antwerpen kan je de ontsluiting en de aangroei van het archief opvolgen.

Wil je iets opzoeken in de archieven? Wil je archief schenken of overdragen? Heb je een andere vraag? Neem dan contact op met ons.

contact

Universiteitsarchief Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 43 75
archief@uantwerpen.be