Projecten

De oprichting van het universiteitsarchief in november 2017 vloeit voort uit het beleid van de Universiteitsbibliotheek om actief in te zetten op het 'geheugen van de Universiteit Antwerpen'. Voorafgaandelijk werden al enkele pilootprojecten uitgevoerd. Een bijzonder archief, dat van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen (KAGA) werd geïnventariseerd en er werd een algemene inventarisatie gedaan van de historische archieven aanwezig bij de universitaire faculteiten en diensten.