Contactpersonen

Algemene informatie 

Campus Drie Eiken balie + 32 3 265 21 45
Campus Groenenborger/Middelheim balie + 32 3 265 34 58
Stadscampus balie + 32 3 265 44 34

Contactpersonen per dienst

Trudi Noordermeer Hoofdbibliothecaris + 32 3 265 44 40
Veronique Rega  Domeincoördinator - Diensthoofd + 32 3 265 44 64
Rudi Baccarne Academische bibliografie + 32 3 265 56 69
Luca Maggiore Acquisitie en metadatabeheer + 32 3 265 44 54
Jan Corthouts Anet - Bibliotheekautomatisering + 32 3 265 53 55
Willem Vanneste Archivaris + 32 3 265 43 75
Maartje De Wilde Bijzondere Collecties + 32 3 265 48 15
Els Schaerlaekens E-info + 32 3 265 40 19
Renke Saerens Impala + 32 3 265 21 44
Jennifer Van den Avijle Lezersdiensten CDE, CGB, CMI - IBL + 32 3 265 21 61
An Marien  Lezersdiensten CST + 32 3 265 44 35
script
Chat loading...