Te laat terug

Drie dagen voordat de uitleentermijn zal verstrijken, ontvang je per e-mail een herinneringsmail.

Wanneer de uitleenperiode verstreken is, ontvang je via e-mail of per post een rappel.
 

1ste rappel € 1,20 ongeacht het aantal volumes
2de rappel € 2,50 ongeacht het aantal volumes
3de rappel € 5,00 ongeacht het aantal volumes
+ € 0,10 per volume per dag na de eerste rappel (max. € 1,20 per boek) als de boeken niet meteen na de 1ste rappel worden ingeleverd.


Als een boek verloren of beschadigd is, neem je contact op met de balie van de uitlenende bibliotheek.