Aankoopprocedure

De bibliotheekadviseurs van de faculteiten en instituten zijn verantwoordelijk voor de selectie van de aan te schaffen boeken, tijdschriften en elektronische informatie.

De universiteitsbibliotheek is verantwoordelijk voor:

  • het uitvoeren en opvolgen van bestellingen
  • het catalogiseren van publicaties
  • de controle van de facturen

Alle publicaties zijn eigendom van de Universiteit Antwerpen, ook wanneer ze aangekocht worden via externe financiering, of vallen onder een licentieovereenkomst van de Universiteit Antwerpen.

Contact

Acquisitie en Metadatabeheer bibliotheek.bestelling@uantwerpen.be