Bestellingen voor onderzoek (e-books)

De aanschaf van e-books op persoonlijke titel heeft gevolgen voor de aankoopprocedure, de beschikbaarheid en de bewaring van de content.

De bibliotheek kan in deze context geen e-books bestellen omdat de content niet in de catalogus mag aangeboden worden voor de hele universitaire gemeenschap.

Het academische personeelslid moet in dit geval zelf het e-book bestellen en mag de enige gebruiker van de content zijn.

De kosten kunnen gerecupereerd worden via een kostennota voor het personeel. Het ingevulde document wordt samen met het betalingsbewijs naar de bibliotheek gestuurd, die in samenwerking met de Financiële dienst voor de terugbetaling zorgt. 

De aangeschafte content kan na gebruik niet gedeponeerd worden bij de bibliotheek en gaat dus onherroepelijk verloren voor de universitaire gemeenschap.

 

Contact

Acquisitie en metadatabeheer bibliotheek.bestelling@uantwerpen.be