Attenderen op nieuwe literatuur

Laat je op de hoogte houden van nieuw beschikbare informatie in bibliotheekbronnen: nieuwe boeken in de universiteitsbibliotheek, inhoudstafels van nieuw verschenen tijdschriftennummers, aanvullende referenties in databanken of citaties van een artikel.