Academische bibliografie

Sinds 1991 produceert de universiteitsbibliotheek de Academische Bibliografie van de Universiteit Antwerpen. Deze databank biedt een overzicht van de wetenschappelijke publicaties van de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en heeft als voornaamste doelstellingen:

  1. Het online zichtbaar maken van (een overzicht van) de publicaties per onderzoeker.
  2. Het ondersteunen van evaluaties en het beleid in het algemeen.
  3. Het voeden van externe gegevensbestanden (bv. VABB-SHW). 

Daarom is het van belang dat de publicaties van elke onderzoeker volledig en correct worden opgenomen. Door Web of Science geïndexeerde publicaties worden automatisch opgenomen, overige in aanmerking komende publicaties dienen te worden aangemeld volgens de hieronder beschreven procedure.

Wat wordt opgenomen?

Niet alle publicaties worden opgenomen in de academische bibliografie. Enkel de door de commissie academische bibliografie vastgelegde publicatietypes kunnen worden opgenomen. Bij twijfel biedt de onderstaande tabel een aantal voorbeelden.
 

Publicatie Opname in Academische Bibliografie
Reguliere Editorialen in wetenschappelijk tijdschrift: voorwoord editor, ten geleide, nawoord, enz. Nee
Editoriaal wetenschappelijk tijdschrift Ja, voor zover het een inhoudelijke bijdrage betreft, met name editorialen van special issues van tijdschriften of editorialen die ingaan op een wetenschappelijk onderwerp.
Voorwoord, ten geleide, nawoord in boeken die door de auteur zelf werden geëdit Nee
Interviews met kranten en weekbladen Nee
Interviews in wetenschappelijk tijdschriften Ja, kan worden opgenomen onder de rubriek editoriaal
Artikel verschenen in boek, én identiek in tijdschrift Allebei opnemen
Boek als editor én artikel in dat boek Allebei opnemen
Artikel/paper in proceedings Indien paper niet is uitgegeven als artikel in tijdschrift of hoofdstuk uit boek, kan het worden opgenomen als congresverslag. Zo'n aanvraag moet altijd gestaafd worden door fulltext versie mee te sturen.
Abstracts Nee
Elektronische publicatie op website Ja, maar enkel als uit controle blijkt dat het artikel beschikbaar en toegankelijk is
Preprints van congresverslagen Nee
(Tussentijds) rapport van onderzoeksproject Ja, maar geen administratieve projectverslaggeving en software.
Publicaties na emeritaat Ja
Lesmateriaal (e.g. slides, onuitgegeven syllabus) Nee
Doctoraal proefschrift en de publicatie in boekvorm Allebei opnemen
Artikel aanvaard door tijdschrift, maar nog niet gepubliceerd. Tijdschriftartikel in druk. Nee. Van zodra een DOI aan het artikel is toegewezen, is het elektronisch gepubliceerd en kan het, mits vermelding van de DOI, in de AB worden opgenomen.
Publicaties die na het verlaten van de instelling verschijnen en geen adres van de UAntwerpen dragen. Nee
Publicaties geschreven voor indiensttreding bij UAntwerpen Ja
Posters van congressen Nee
Recensies Ja
Krantenartikels (Columns en (opinie)bijdragen in kranten en weekbladen) Ja
Syllabus Nee, tenzij er uitdrukkelijk een commerciële of wetenschappelijke uitgever is (niet: in eigen beheer)
Nummer van een tijdschrift of reeks, als editor Nee. Tenzij het gaat om een themanummer in een tijdschrift
Boeken waarvoor men enkel optreedt als series editor van de reeks waarin het boek wordt uitgegeven Nee
Onderzoeksvoorstellen Nee
Software Nee
Referaten Nee