BAMA proeven

Hier kan je een aantal richtlijnen vinden waar je je best aan houdt bij het deponeren van je BAMA proef in SISA. Deze richtlijnen zijn opgesteld in functie van lange termijnbewaring en hebben tot doel de leesbaarheid op lange termijn te garanderen.

Archivering van master proeven in de bibliotheek

Als student kan je in SISA je BAMA proef opladen. De bibliotheek archiveert enkel master proeven, geen bachelor proeven. Na het behalen van je master diploma worden de gedeponeerde master proeven bij de bibliotheek gearchiveerd.

Best practices

Best practices