Beleidsplan

Het beleid van de universiteitsbibliotheek wordt formeel vastgelegd in het Beleidsplan 2009-2013, het Beleidsplan 2013-2017 en in de nota Het geheugen van de Universiteit Antwerpen.

Via de Bibliotheekraad, de Facultaire Bibliotheekcommissies en de Bibliotheekadviseurs hebben de faculteiten inspraak in dit beleid. Meer uitleg over de taakomschrijving en de samenstelling hiervan, vind je onder Overlegstructuren.