Overlegstructuren

Er zijn drie overlegstructuren tussen de universiteitsbibliotheek en de faculteiten. Op deze manier hebben de gebruikers inspraak in het bibliotheekbeleid van de universiteit.