Online toegang tijdens de coronacrisis

Omdat er tijdens de coronacrisis maximaal wordt ingezet op thuiswerk en thuisstudie, passen erg veel uitgevers de toegang tot hun online bronnen tijdelijk aan. Het is echter niet evident om dit in onze bibliotheekomgeving allemaal aan te passen. Daarom geven we hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen in content en toegankelijkheid.

Algemene zoektips

Algemene zoektips

Gebruik je de UAntwerp-knop om de full text van een artikel te zoeken, en zegt deze dat het artikel niet online beschikbaar is? Zoek dan toch even verder, bijvoorbeeld via Google Scholar, naar het artikel bij de uitgever. Misschien hebben we normaal geen toegang maar stelt de uitgever het nu vrij beschikbaar voor iedereen. De UAntwerp-knop is niet altijd van deze tijdelijke gratis toegang op de hoogte.

Ben je niet zeker of er nu toegang is of niet? Contacteer ons via de helpdesk of de chat en we zoeken met je mee naar toegang!

Tijdelijke VPN-toegang

Tijdelijke VPN-toegang

Sommige databanken zijn normaal niet off campus toegankelijk of slechts beperkt (bijvoorbeeld wel voor personeel, maar niet voor studenten). Tijdens de crisis wordt er voor de volgende databanken wel toegang via VPN voorzien:

Zoals ook voor alle andere databanken geldt: gebruik een VPN client (niet de Webproxy) en de link in het overzicht van databanken om toegang te krijgen.

Extra toegang tot online bronnen

Extra toegang tot online bronnen

Veel uitgevers geven tijdens de crisis gratis toegang tot (een deel van) hun bronnen. Van de volgende extra content zijn we op de hoogte gebracht:

Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt.