Universiteitsarchief

Het universiteitsarchief bewaart de historische archieven van de Universiteit Antwerpen en haar voorgangers. Tevens beoogt ze historisch waardevolle archieven van organisaties en personen die een band hebben met de universiteit te verwerven en te bewaren. Het universiteitsarchief is als dusdanig nog in opstart en het merendeel van de archieven is nog niet in detail te doorzoeken. Een overzicht van de aanwezige archieven kunt u alvast raadplegen via de publiekscatalogus Archieven van de UAntwerpen. Met vragen voor informatie over en opzoekingen in de archieven kan u terecht bij de universiteitsarchivaris Willem Vanneste.

Tegelijk ondersteunt het universiteitsarchief het archiefbeheer bij de universitaire faculteiten en diensten. De universiteit streeft naar een modern en digitaal informatie- en archiefbeheer. We werken dit beleid mee uit en zien er op toe dat bestaande en toekomstige archiefdocumenten, analoog en digitaal, op een deskundige wijze worden beheerd, geselecteerd en gearchiveerd.

Projecten