Archief

Ontsluiting

Het archief van de Universiteit Antwerpen is zeer heterogeen en bovendien staat de ontsluiting ervan nog in de kinderschoenen. Na een pilootproject in verband met het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen (cf. infra), keurde de Raad Dienstverlening in mei 2013 een nota goed om een nieuw archiefproject aan te vatten, dat zich zou concentreren op de archieven van de UAntwerpen. Tot dan toe was er geen overzicht van archieven die beheerd werden door de universiteit. Het project (2013-2015) beoogde een eerste inventarisatie van de verspreide administratieve en wetenschappelijke archieven van de UAntwerpen en haar wettelijke voorgangers. Hierbij werd de focus gelegd op de historische archieven en een onderzoek naar de pijnpunten in het hedendaags dynamisch en administratief archief. Deze inventarisatie is een eerste stap naar een professionele en bestendige archiefwerking.

Tijdens het project werkte medewerker Lieselot Cornelis daarbij vooral aan de organisatie van het historische archief en de opmaak van een inventaris op collectieniveau van papieren archieven. Dit zal dienen als voorbereidend werk: registratie, beschrijving en inventarisatie van alle aanwezige archieven op de verschillende campussen. Daarbij lag de focus op historisch en administratief bedrijfsarchief, maar ook naar onderwijs- en wetenschappelijke archieven. 

Om de historische archieven in hun context te zien, is het noodzakelijk de complexe voorgeschiedenis van de UAntwerpen in het achterhoofd te houden, waarbij de huidige universiteit ontstaan is uit drie Antwerpse universitaire instellingen: het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA), de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA) en de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), die op hun beurt een eigen ontstaansgeschiedenis kenden. Uit verschillende magazijnen en opbergplaatsen werd zodoende opgelijst welke archieven aanwezig waren. Daarbij werd gericht gezocht naar documenten van de Sint-Ignatius Handelshogeschool, het Hoger Handelsgesticht, de Rijkshandelshogeschool, de Koloniale Hogeschool, het RUCA, de UFSIA en de UIA. 

Het voorlopige resultaat van deze eerste archiefronde kunt u raadplegen via de publiekscatalogus Archiefvormers van de UAntwerpen en Archieven van de UAntwerpen. Voor meer informatie in verband met het archiefproject kunt u contact opnemen met hoofdbibliothecaris Trudi Noordermeer.

Projecten