Topstuk

Topstukkenlijst

In de herfst van 2014 besliste de Vlaamse Overheid om een stuk uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen op te nemen in de Topstukkenlijst. Dat betekent dat het door het Topstukkendecreet erkend wordt als een zeldzaam en onmisbaar cultuurgoed, dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven, omwille van zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Voor dergelijke topstukken kunnen restauratiesubsidies worden aangevraagd, en gelden beschermingsmaatregelen inzake fysische ingrepen en beperkingen wil men het stuk buiten Vlaanderen brengen.

MAG-P 13.1522

Het stuk in kwestie draagt het nummer MAG-P 13.1522 en bestaat uit een bundel toneelprogramma's (zowel handschrift als druk) in 4°, gebonden in half-imitatieleren band. Op het eerste zicht lijkt de bundel verre van uitzonderlijk - de reden om deze als topstuk te erkennen moet veel meer in de inhoud gezocht worden, dan de vorm. 

Vroeger was het namelijk net zoals nu: ook toen gooiden mensen hun programmaboekje doorgaans weg na een toneelvoorstelling. Daarom is deze bundel met 253 toneelprogramma’s uit de zeventiende en achttiende eeuw dan ook echt een uitzonderlijk object. Nergens anders vind je zoveel toneelprogramma's bij mekaar als in deze bundel.

De programma's zelf zijn afkomstig van jezuïetencolleges uit de toenmalige Provincia Flandria Belgica (de Zuidelijke Nederlanden) en documenteren de periode 1678-1771. Op die manier komen we een pak te weten over de titels, de opvoermomenten en zelfs over de individuele acteurs uit het vroegmoderne schooltoneel in onze streken. De bundel bevat naast gedrukte ook handgeschreven programma’s, én een volledige manuscriptversie van het zeldzame stuk Athanes.

Bekijk dit topstuk online!

Een volledige lijst van deze alfabetisch gerangschikte toneelprogramma's én een complete digitalisering van dit topstuk is te vinden op ons digitaal platform.