Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Wanneer een artikel of boek niet in onze universiteitsbibliotheek beschikbaar is, zoeken wij het voor jou in een andere bibliotheek. Deze dienst heet IBL of interbibliothecair leenverkeer.

Studenten en personeel van de Universiteit Antwerpen kunnen gebruik maken van deze dienst. Ook externen komen in aanmerking indien ze zich hebben geregistreerd als gebruiker.

Studenten en personeel van hogescholen en andere universiteiten dienen zich voor IBL-aanvragen te wenden tot de bibliotheek van hun eigen instelling.


Procedure

Catalogus

Zoek het document op in de catalogus. Zoek voor tijdschriftartikelen op de titel van het tijdschrift.

Klik op de rode knop 'vraag aan' en volg de instructies.

Link naar full text in databank

Heb je een artikel in een databank gevonden dan kan je via de knop 'UAntwerp'  nagaan of het artikel elektronisch beschikbaar is.

Is het artikel niet elektronisch beschikbaar, kijk dan eerst via de link naar de catalogus (holdings in University of Antwerp catalogue) na of er een papieren versie aanwezig is. 

Beschikt de universiteitsbibliotheek niet over een papieren versie, plaats dan een IBL-aanvraag via de optie Request document via Impala document delivery system en volg de instructies. 

Vrije aanvraag

Wanneer het document niet te vinden is via de catalogus, kan je gebruik maken van een vrije aanvraag. Het formulier hiervoor kan je vinden via Mijn Bibliotheek, Mijnaanvragen. Je kan een vrije aanvraag indienen voor een boek of een artikel.


Opvolging en leveringswijze

Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de status van je aanvragen. Het is ook mogelijk je aanvragen zelf op te volgen via Mijn Bibliotheek.

Leveringswijze artikels

Artikels uit tijdschriften aangevraagd via IBL worden elektronisch geleverd via PDF formaat. Een document in PDF formaat wordt gelezen met Adobe Acrobat Reader. Deze software kan je gratis downloaden.

Leveringswijze boeken

Boeken aangevraagd via IBL worden geleverd aan de balie van je eigen bibliotheek (basisinstelling bij registratie). De plaats van afhaling wordt in de verwittigingse-mail vermeld.

Leentermijn

IBL-boeken van bibliotheken buiten de Universiteit Antwerpen worden uitgeleend voor een periode van maximaal 3 weken. Soms is enkel consultatie in de leeszaal toegestaan. Verlengen is niet mogelijk.

Aangevraagde boeken blijven slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar aan de balie. De leentermijn start wanneer je een bericht ontvangt dat het boek zich aan de balie bevindt.

Kostprijs en betalingswijze

Kostprijs

Boeken uit UA-bibliotheken
Alle leners gratis
Boeken uit andere bibliotheken
Artikels* (kopie/scan)
UA-studenten 2,50
UA-personeel en doctorandi 6,20
Externen 10,00

*Artikels tot 30 blz. Elke bijkomende blz. aan 0,10 euro

Betalingswijze

UA-studenten, oudstudenten, externen Je betaalt na levering aan de balie van de bibliotheek.
UA-personeel en doctorandi Je betaalt na levering aan de balie van de bibliotheek.
Je laat de kosten intern verrekenen via een kredietcode of fondsnummer dat je bij de bibliotheek hebt laten registreren.

Bij het begin van elke maand ontvangt de faculteit of fondshouder een overzicht van de betalingen. De betalingen worden via het departement Financiën rechtstreeks verrekend.