Informatie gebruiken

Licenties

De meeste elektronische informatiebronnen (databanken, e-tijdschriften, e-books) zijn beschikbaar omdat de bibliotheek er een abonnement op heeft. Bij het afsluiten van abonnementen voor elektronische informatie wordt een licentie ondertekend die de voorwaarden voor het gebruik ervan door studenten en personeel van de Universiteit Antwerpen vastlegt. Meer ...

Refereren

Je gebruikt referenties om een bewijsvoering op te bouwen voor je redeneringen en conclusies, of om duidelijk te maken waar je bepaalde informatie gehaald hebt. Deze controleerbaarheid en bewijsvoering zijn onmisbaar voor de wetenschappelijkheid van je werk. Meer ...