In essentie betekent open access dat wetenschappelijke publicaties online beschikbaar zijn zonder dat er moet betaald worden voor toegang.

​Voordelen

  • ​​Open Access vergroot de zichtbaarheid en impact van onderzoek.
  • Open Access ondersteunt de kenniseconomie.
  • Onderzoeksresultaten bereiken een breder publiek, waar ook ter wereld.

Publicatiemogelijkheden

green open access​

In dit model maakt de auteur zijn werk open access beschikbaar door het laatst ingestuurde en peer-reviewde manuscript te archiveren in een institutional repository. De ingestuurde manuscripten worden doorgaans na een embargo periode vrij beschikbaar gesteld. Sinds 2018 is er een Belgische Open Access regeling   (Art. XI.196, §2/1 Wetboek Economisch recht) die dit model ondersteunt. De Belgische open access regeling geeft auteurs het recht om het manuscript van wetenschappelijke artikels open access ter beschikking te stellen als de publicatie gefinancierd is met minstens 50% publieke middelen. Een embargo periode is van toepassing van twaalf maanden voor humane en sociale wetenschappen en zes maanden voor andere wetenschappen na de eerste uitgave.

gold open access​​​​

In dit model betaalt de auteur aan de uitgever een auteursbijdrage (Article Processing Charge of APC) om de finale versie van zijn werk onmiddellijk open access ter beschikking te stellen. Vaak is aan deze publicaties een creative commons licentie verbonden.  Publicaties die gepubliceerd zijn volgens dit model kunnen geraadpleegd worden zonder dat de lezer een tijdschriftabonnement moet hebben of op een andere manier moet betalen voor toegang.

Open access beleid​

Het open access beleid bepaalt dat UAntwerpen auteurs verplicht zijn om bij de aanmelding van een gepeerreviewd tijdschriftartikel voor opname in de academische bibliografie de PDF toe te voegen van hetzij de finale auteursversie*, hetzij de door de uitgever gelay-oute versie die via het institutional repository (IR)vrij beschikbaar mag worden gesteld.

De ingestuurde finale auteursversies van tijdschriftartikels worden open access ter beschikking gesteld conform de bepalingen van de uitgever en/of de Belgische Open Access regeling.

* Onder finale auteursversie wordt verstaan het laatste na peer-review ingestuurde manuscript. Ook gekend als 'author accepted manuscript' (AAM) of post-print.