Depotbibliotheek

De universiteitsbibliotheek is erkend als Europees documentatiecentrum en is depotbibliotheek voor de

  • Wereldbank
  • United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)
  • International Development Research Center (IDRC).

Gebruikers, zowel studenten en personeel van de Universiteit Antwerpen, maar evengoed geïnteresseerde buitenstaanders kunnen met informatievragen die verband houden met deze internationale instellingen en de problematiek waarmee zij bezig zijn, terecht bij de universiteitsbibliotheek.