Zoeken

UAntwerpen catalogus

Via de catalogus vind je de boeken, tijdschriften, kranten, eindwerken, … van de universiteitsbibliotheek. Zowel papieren als elektronisch beschikbare documenten worden in de catalogus opgenomen.

Gebruik de catalogus ook om boeken aan te vragen uit het magazijn en om een artikel of boek aan te vragen van een andere bibliotheek. Je kan in de catalogus ook nakijken of een boek beschikbaar of uitgeleend is.

Databanken en artikels

We kopen databanken met informatie aan voor onderzoek en onderwijs in verschillende disciplines. In bibliografische databanken zoek je naar referenties van tijdschriftenartikels of boekhoofdstukken. Andere databanken bevatten bedrijfsgegevens, wetteksten of gedigitaliseerde historische bronnen. In dit overzicht vind je ook online woordenboeken.

De meeste databanken zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten en personeel van UAntwerpen.

Discovery service

Deze zoekmachine doorzoekt zowel de catalogus als bibliografische databanken. Je kan dus zowel een boek in de bibliotheek terugvinden als een online tijdschriftartikel.

Academische bibliografie

Alle publicaties van onderzoekers van UAntwerpen kan je terugvinden via de Academische bibiografie en het Institutional Repository.

Andere overzichten

Online toegang

Studenten en onderzoekers van de universiteit hebben toegang tot online databanken, boeken of tijdschriften op de campus. Buiten de campus (vb. van thuis, op kot) kan je aanmelden op het UAntwerpen netwerk via VPN.