Side header image

Wegenwerken op weg naar de campussen: een overzicht

De vele wegenwerken in en rond Antwerpen vragen om een overzicht. Is het overzicht nog niet volledig? Laat het ons weten via webredactie@uantwerpen.be 

Stadscampus en Campus Mutsaard

Tot midden 2018 raken werken aan de Noorderlijn vijf belangrijke verkeersaders in Antwerpen: de noordelijke Leien, de Londen-Amsterdamstraat, de Rijnkaai-Zuid, de Hardenvoortviaduct en de Noorderlaan. Ze zullen onvermijdelijk voor hinder zorgen. Alle info op www.noorderlijn.be.

Voor fietsers en voetgangers is er steeds een doorgang voorzien, maar consulteer het kaartje op de website van de Noorderlijn voor de handigste route.

Campus Drie Eiken

Drie Eikenstraat: werken tussen Strijderstraat en Prins Boudewijnlaan
Op 26 november 2018 starten er belangrijke vernieuwingswerken in de Drie Eikenstraat tussen de Strijdersstraat en Prins Boudewijnlaan. 

Van maandag 3 december tot vrijdag 21 december 2018 zijn er ook werken gepland in de Wilrijkstraat om de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers veiliger te maken, wat opnieuw voor hinder van en naar Edegem zal zorgen. Het stuk van de Wilrijkstaat tussen de Drie Eikenstraat en de inrit van de UZA-personeelsparking wordt afgesloten voor alle verkeer, in de twee richtingen. Dat betekent omrijden via de Doornstraat en de Universiteitsbaan.

Campus Groenenborger

Vanaf 19 november 2018 gaat een nieuwe fase in van de werken tussen het Rucaplein en de Beukenlaan. Vanaf dan is het onmogelijk om, komende van Berchem richting Wilrijk, over de Groenenborgerlaan te rijden. De rotonde blijft bruikbaar (bussen van en naar Campus Middelheim kunnen de Groenenborgerlaan blijven kruisen).