Ombudspersoon

Bij disputen tussen doctorandus en promotor kunnen volgende stappen gezet worden:

  1. Een dialoog tussen doctorandus/a en promotor is het vertrekpunt;
  2. Indien de relatie tussen de doctorandus/a en de promotor(en) verstoord is, kan iedere betrokkene de voorzitter van de Individuele Doctoraatscommissie (IDC) inlichten en hem/haar vragen de IDC samen te roepen. De IDC zal helpen bij het oplossing van eventuele misverstanden, bemiddelen tussen de betrokkenen en helpen zoeken naar een oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokkenen;
  3. De doctorandus/a kan zich in geval van problemen steeds laten bijstaan door de centrale ombudspersoon (Werner Jacobs), die verder bemiddelt wanneer geen oplossing gevonden kan worden binnenin het departement of de faculteit. De ombuds zal de betrokken partijen aanhoren, waarna deze advies zal verlenen aan de decaan over mogelijke oplossingen. De ombuds kan ook gecontacteerd worden in geval van conflicten gedurende de procedure voor de publieke verdediging van het doctoraat, of indien de doctorandus/-a beticht wordt van fraude. De ombuds behandelt elk verzoek in alle discreti