Visie doctoraatsopleiding

De Universiteit Antwerpen ondersteunt haar doctorandi en junior onderzoekers om hun scala van competenties te ontwikkelen en vormt hen tot veelzijdige professionals. Een doctoraat omvat immers veel meer dan het ontwikkelen van onderzoeksexpertise en uitbouwen van pedagogische ervaring. Tijdens deze vormende fase worden onderzoekers ondersteund door de universiteit in hun zelfontwikkeling tot evenwichtige professionals.

De doctoraatsopleiding heeft tot doel:

  • Zelfbewustzijn van doctorandi te verhogen over hun talenten, capaciteiten en skills
  • Doctorandi te trainen in state-of-the-art onderzoek en onderwijs, en in het begrijpen en uitdrukken van de waarde van het doctoraat en hun traject door dit uit te drukken in termen van competenties
  • Reflectie te stimuleren over carrièrepaden en het uitwerken van individuele professionele doelstellingen

Een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen vereist verregaande reflectie, inzicht en zelfontwikkeling die breder gaan dan het onderzoeksgerelateerde.

Om deze doelstellingen te behalen, biedt de Universiteit Antwerpen een verplichte, maar flexibele doctoraatsopleiding aan, die moduleerbaar is naar individuele noden. Het programma is gestructureerd door het gebruik van een competentieprofiel.

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
DoctoralEducation@uantwerpen.be