Diplomasupplement doctoraatsopleiding

De doctoraatsopleiding wordt bekrachtigd door een getuigschrift, vergezeld van een supplement bij het getuigschrift.

Het supplement bij het getuigschrift betreffende de doctoraatsopleiding wordt opgemaakt door de Antwerp Doctoral School na ontvangst van het formulier 'gegevens betreffende de doctoraatsverdediging'. Het wordt getekend door het diensthoofd van de Antwerp Doctoral School en de coördinator van de doctoraatsopleiding van de desbetreffende faculteit.

Na de volledige ondertekening wordt het supplement bij het getuigschrift naar de Diplomadienst gestuurd en samen uitgereikt met het doctoraatsdiploma. Van zodra het diplomadossier volledig is neemt de Diplomadienst (Tine Leonard) contact met je op. Ook voor vragen m.b.t. de stand van zaken van je diploma kan je bij hen terecht.

Het getuigschrift van de doctoraatsopleiding (en het supplement bij het getuigschrift) kan niet los van het diploma van doctor worden verworven.

Het supplement bij het getuigschrift kan ofwel een algemeen supplement, ofwel een specifiek supplement zijn.