Huldeviering prof. dr. Nicole Plets

Onder de gemeenschappelijke noemer Gelaagd Fiscaal Besturen hebben achtentwintig auteurs elk vanuit hun specifieke interesse bijdragen geschreven voor het liber amicorum van  prof. dr. Nicole Plets als eerbetoon voor haar rijke academische loopbaan.  

Gelaagd Fiscaal Besturen dekt een ruime lading. Het verwijst o.m. naar de problematiek van de fiscale bevoegdheidsverdeling in een federale staatsstructuur, zoals België, een  onderwerp waaraan  Nicole Plets talrijke geschriften, niet in het minst haar doctoraatsproefschrift, heeft gewijd. 

Tijdens de academische zitting wordt ingegaan op vier dimensies die illustratief zijn voor de talrijke deelaspecten die gelaagd fiscaal besturen kenmerken: 

1. de financieringsdimensie
2. de  Europeesrechtelijke dimensie
3. de dimensie van “duurzame fiscale governance” en 
4. de juridisch technische dimensie.

Bij de voorstelling van het huldeboek zullen ten slotte ook de verschillende stellingen worden voorgesteld die de auteurs in het boek verdedigen.  

Deelnemers aan de academische zitting kunnen het boek aankopen tegen de voorintekenprijs van 158 euro (incl.btw). Link waarmee u het boek rechtstreeks bij de uitgever Knops Publishing kan besteld worden, na inschrijving.

Programma

15.45 uur
Onthaal

16.00 uur
Verwelkoming en inleiding
Prof. dr.  Anne Van de Vijver (UAntwerpen, voorzitter ATA)

16.15 uur 
Autonomie en cohesie in het Belgische federale financieringssysteem.
Prof. dr. Patricia Popelier (UAntwerpen)

16.35 uur
De Bijstandsrichtlijn en de Europese vestigingsbijstand:  op weg naar een Europese fiscus.
Prof. dr. Mark Delanote (UGent)  

16.55 uur
Duurzame fiscale governance - Horizontaal toezicht als gespreide en gelaagde interactie.
Prof. dr. Hans Gribnau (Universiteit Tilburg)

17.15 uur
La compétence exclusive de l’autorité fédérale vis-à-vis  de la matière imposable des droits de succession et de donation régionalisés.
Prof. dr. Marc Bourgeois (ULiège)

17.35 uur
Laudatio, voorstelling en overhandiging van het liber amicorum Nicole Plets
Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen)

18.00 uur
Receptie

Locatie

Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Hof van Liere - F. De Tassiszaal
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Inschrijven

Deelname aan de academische zitting is kosteloos, vooraf registreren is noodzakelijk.
De registratie voor deze zitting zijn afgesloten.

Erkenningen

  • OVB: 2 juridische punten
  • ITAA: 2 uren
  • IBJ.

Doelgroep

Advocaten, fiscalisten, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.