Inhoud

Deze vorming biedt een inleiding in de basis van coderen in Python. Deze programmeertaal werd gekozen omwille van de leesbaarheid en eenvoudige syntax. Bovendien is Python zeer populair en kent talrijke toepassingen. Gebruikers van Python zijn onder meer Netflix, YouTube en Robonaut 2 van het ISS. De deelnemers leren juridische beslissingsbomen coderen met Python. Voorts krijgen de deelnemers inzicht in de werking van voorspellende algoritmes en smart contracts. 

Data

Voorjaar 2021, data nog te bepalen.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Campus Groenenborger
Aula nog te bepalen
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen

Deelnameprijs 

Nog niet gekend.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren. Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Inschrijven

Elektronisch inschrijven via deze webpagina, van zodra data gekend zijn.

Deze opleiding vindt plaats op voorwaarde dat er minstens 15 deelnemers zijn. Plaatsen zijn evenwel beperkt tot maximaal 40 deelnemers. 

Doelpubliek

Juridische beroepen (advocaten, legal counsels, jurist-fiscalisten, …). Geen technische voorkennis vereist.

Certificaat

Deelnemers ontvangen het aanwezigheidscertificaat: “Permanente vorming coderen voor juristen”.

Erkenningen

Erkenning OVB, IGO en IAB zal worden aangevraagd van zodra data voor deze cyclus gekend zijn.

Stuurgroep

Prof. dr. Anne Van de Vijver (Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten), Prof. dr. Toon Calders (Universiteit Antwerpen, Faculteit Wetenschappen, Departement Informatica), Thomas Aertgeerts (Legal Innovation and Technology lawyer, KLaw).

Het programma 

Programmadetails leest u spoedig op deze webpagina.