Deze vorming biedt een inleiding in de basis van coderen in Python. Deze programmeertaal werd gekozen omwille van de leesbaarheid en eenvoudige syntax. Bovendien is Python zeer populair en kent talrijke toepassingen. Gebruikers van Python zijn onder meer Netflix, YouTube en Robonaut 2 van het ISS. De deelnemers leren juridische beslissingsbomen coderen met Python. Voorts krijgen de deelnemers inzicht in de werking van voorspellende algoritmes en smart contracts. 

Gezien de huidige UAntwerpen richtlijnen ter bestrijding van Covid-19, én de interactie die de docenten van deze opleiding wenselijk achten (met fysieke aanwezigheid op campus), werd beslist deze opleiding niet te laten doorgaan, maar de Summer School 'Legal Technology and Legal Innovation' die doorgaat van 6 tot 10 september 2021 open te stellen voor professionals. 

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving op de webpagina van deze Summer School.