Toelatingsvoorwaarden 

De minimumvereiste voor deelname aan de specialisatiemodules :

  • kunnen aantonen dat men de nodige basiskennis en/of ervaring heeft door het succesvol afgelegd hebben van de algemene module en dus over het daarvoor afgeleverde certificaat beschikt of; 
  • kunnen aantonen dat men een vergelijkbare basiskennis heeft verworven of opgebouwd door (voldoende) relevante ervaring en/of het met vrucht hebben afgelegd van aan de algemene module gelijkwaardige opleidingsprogramma’s.

Aanwezigheidsvereiste

U ontvangt enkel een certificaat als u geslaagd bent voor het examen van de desbetreffende specialisatiemodule én: 

  • bij fysieke setting: wordt een minimale individuele aanwezigheidsgraad vereist van 75% (overmachtssituaties inbegrepen);
  • bij online setting: wordt een minimale individuele aanwezigheidsgraad verwacht van minstens 75% (digitaal in real time) en maximaal 25% deelname in uitgesteld relais (overmachtssituaties inbegrepen)
  • deelname aan het examen is slechts mogelijk nadat men voldoet aan de minimale aanwezigheidsvereiste;
  • wie alle specialisatiemodules met succes heeft afgelegd, ontvangt het overkoepelende certificaat van de Universiteit Antwerpen.

De volgende elf specialisatiemodules worden in het kader van de permanente vorming douane en accijnzen om de twee jaar aangeboden. 

Deelnemers die 5 van de 10 specialisatiemodules volgden, kunnen op eenvoudig verzoek (e-mail: ata.nexus@uantwerpen.be) een vermindering van 20% aanvragen bij de eerstvolgende inschrijving voor een specialisatiemodule.

Meer info op de Engelstalige webpagina:​

Academiejaar 2022-2023: 

De module 'E-Commerce' wordt door de Universiteit van Luik georganiseerd. 

Academiejaar 2023-2024: