Belangrijk!
Dit seminarie kan op campus gevolgd worden mits u beschikt over een Covid Safe Ticket.
Meer info hieronder.

ik schrijf in

Naar rechtshandhaving van de douane- en accijnswetgeving is het Belgische douanestrafrecht van fundamenteel belang. De toegepaste sancties zijn haast steeds van strafrechtelijke aard. Daarenboven vertoont de strafrechtspleging bijzondere en met het gemene recht vaak afwijkende kenmerken. Niet zelden is het douanestrafrecht daardoor voorwerp van kritiek en controverse. De vraag is in welke mate de invoering in 2021 van het Europees openbaar ministerie daarbij tot wijziging zal leiden. Daarnaast bepaalt ook het vigerende regeerakkoord van de federale regering dat “het sanctiemechanisme en beleid inzake douane en accijnzen wordt geëvalueerd en hervormd in overleg met de stakeholders”. Tijdens de studienamiddag wordt vanuit diverse invalshoeken ingegaan op de mogelijke impact van deze nieuwe gegevenheden en wordt de wenselijkheid van gewijzigde praktijken en van omgevormde regelgeving onder de loep genomen. Blijft het douanestrafrecht zoals het van oudsher is geconcipieerd of is het ogenblik aangebroken dat een nieuw jasje wordt aangetrokken?

Programma

Voorzitter: Bruno Peeters (gewoon hoogleraar UAntwerpen)

13.30 – 14.00 uur
Onthaal

14.00 – 14.15 uur
Opening en inleiding
Herman Van Goethem (rector UAntwerpen)

14.15 – 14.35 uur
Douanestrafrecht hic et nunc
Eric Van Dooren (hoofddocent faculteit Rechten UAntwerpen)

14.35 – 15.00 uur
De rol van het EOM in het douanestrafrecht
Yves Van Den Berge (Europees Procureur)

15.00 – 15.20 uur
Ervaringen en standpunten van verwerende partijen: 'AWDA: de olifant in de kamer'
Alexander Baert (advocaat Nederlandstalige balie Brussel)

15.20 – 15.40 uur
Ervaringen en standpunten van economische operatoren
Jan Van Wesemael (senior advisor Alfaport Voka)

15.40  – 16.00 uur
Koffiepauze

16.00 – 16.30 uur
Douanestrafrecht: kroniek van een onafwendbare toenadering?
Erhard Vermeulen (advocaat balie provincie Antwerpen)
Jesse De Bruyn (advocaat balie provincie Antwerpen)

16.30 – 17.00 uur
Naar een nieuw strafrechtelijk douanebeleid?
Visie van de Belgische douaneadministratie

Luc Van de Velde-Poelman (adviseur-generaal AAD&A)

17.00 – 17.15 uur
Naar een gewijzigde strafvervolging inzake douane- en accijnsmisdrijven?
Ervaringen en inzichten van het Belgisch openbaar ministerie
Stef De Decker (substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden parket Antwerpen)

17.15 – 17.30 uur
Balanceren en prioriteren bij de handhaving van douanevoorschriften 
Kristian Vanderwaeren (administrateur-generaal AAD&A)

17.30 – 18.00 uur
Debat en vragen uit het publiek

Afsluitende receptie

Locatie

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 130. Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, de digitale documentatie en de aangeboden catering.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd na afloop van de studienamiddag.
Volgende erkenningen werden ontvangen:

  • IGO (bij effectieve aanwezigheid)
  • ITAA (4 uren opleiding)
  • IBJ (4 uren voortgezette opleiding)
  • OVB (4 standaardpunten)

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.

BELANGRIJKE INFO
m.b.t. de te volgen coronamaatregelen bij deelname aan het seminarie
op Campus Drie Eiken.

De Universiteit Antwerpen volgt voor dit seminarie enkele coronamaatregelen. We zetten deze graag even voor u op een rij:

  • U mag het COVID-certificaat zowel op de COVIDsafe app als geprint op papier of als download-pdf meenemen.
  • De Universiteit Antwerpen biedt voor mensen die geen geldig certificaat hebben geen sneltesten aan als alternatief voor een PCR-test. Zorg dus voor uw vertrek naar het seminarie voor een geldig COVID-certificaat of zekerheid over een alternatief.
  • Dankzij het COVID-certificaat kan dit seminarie plaatsvinden zonder mondmaskers en sociale afstand. Hou er wel rekening mee dat u een mondmasker bij zich heeft aangezien buiten de besloten ruimte van het seminarie en in en rond de gebouwen van de Universiteit Antwerpen een mondmaskerplicht noodzakelijk is.