Internationale Francqui-leerstoel/Chaire Francqui Internationale: Wolfgang Schön

Internationale Francqui Professor Leerstoel/Chaire Francqui Internationale
toegekend aan/décernée au

Prof. dr. Wolfgang Schön

Directeur van het/du Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Munich

Deze International Francqui Leerstoel bestaat uit een Inaugurale Lezing, 6 Classes of Excellence en een afsluitend Symposium. Deze leerstoel wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met de Université de Liège.

La Chaire Francqui Internationale consiste en une Conférence Inaugurale, 6 classes d’Excellence et un Symposium de Clôture ; elle est organisée par l’Université d’Anvers en collaboration avec l’Université de Liège

  

  

Classes of Excellence internationale Francqui leerstoel W. Schön

In het kader van de internationale Francqui leerstoel toegekend aan Prof. dr. Wolfgang Schön, werden enkele classes of excellence georganiseerd. Hierbij werd aan alle doctorandi die een proefschrift met betrekking tot fiscaliteit voorbereiden aan een Belgische universiteit de mogelijkheid gegeven om hun onderzoek voor te stellen en feedback te krijgen van verschillende experten, waaronder prof. Schön.