Afgelopen activiteiten

Hieronder kan men een overzicht van onze afgelopen activiteiten vinden.

Wederkerende events, zoals de permanente vorming douane en accijnzen, worden hieronder niet vermeld.