Een overzicht van de afgelopen activiteiten leest u hieronder.

Wederkerende events, zoals de permanente vorming douane en accijnzen, worden niet vermeld.

10 december 2019: Antwerpen in Fiscalibus

Antwerpen in Fiscalibus

Dinsdag 10 december 2019

Antwerpen in Fiscalibus, de alumnivereniging van de opleiding master na master fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen, nodigt u van harte uit op haar volgende bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met EY wavespace™.

EY wavespace™ in Antwerpen biedt klanten toegang tot essentiële expertise en kennis over specifieke technologieën, zoals cyberveiligheid, data & analytics en agile finance, en opkomende technologieën, zoals robotic process automation en blockchain.

Het is belangrijk om proceskennis, technologie en ontwikkelingen binnen de sector samen te brengen in een omgeving die optimaal is ingericht voor discussies over disruptie, opportuniteiten en innovatie.

Aansluitend wordt u een receptie aangeboden in de gloednieuwe kantoren van EY te Berchem.

Programma

18.00 uur: onthaal

18.30 uur: start lezingen:

- Analyse van de veranderende regelgeving op de fiscaliteit van mobiliteit in het algemeen en bedrijfswagens in het bijzonder en hoe de impact van deze veranderende regelgeving de mobiliteitskeuzes bij bedrijven kan beïnvloeden (Thomas Goorden, Manager People Advisory Services, werkt al meer dan 6 jaar bij EY en is alumnus van UAntwerpen manama fiscaliteit)

- De ontwikkelingen in het internationale landschap (Werner Huygen, Internationale Tax Partner, werkt al meer dan 20 jaar bij EY en is UAntwerpen alumnus)

- Quick fixes (Jan Van Moorsel, Indirect Tax Partner, werkt al mee dan 20 jaar bij EY)

- 20.00 uur: receptie

Praktisch

EY Antwerpen
Borsbeeksebrug 26
2600 Berchem

Deelname aan dit event is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Erkenning OVB in aanvraag.
IAB erkende deze activiteit voor 1.30 uur permanente vorming.

15 november en 6 december 2019: Friday Lectures

Tax on Friday Lectures

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze Tax on Friday Lectures georganiseerd door de Antwerpse Tax Academy op 15 november 2019 en 6 december 2019. 

Deze lezingen vinden plaats telkens van 14 uur tot 16 uur op de Universiteit Antwerpen, Stadscampus - auditorium B 004 - 2000 Antwerpen. 

Vrijdag 15 november 2019: VAT policies and design: a comparative perspective

Introductie: Prof. dr. Anne Van de Vijver, Universiteit Antwerpen

Spreker: Ms. Ine Lejeune, advocaat en docent aan de Universiteit Antwerpen (Universiteit van Wenen)

Vrijdag 6 december 2019: Interest tax deduction rules: a comparative perspective

Introductie: Prof. dr. Anne Van de Vijver, Universiteit Antwerpen

Spreker: Pieter Van Den Berghe, advocaat bij Monard Law

Prijs: 125 EUR voor twee lezingen en 75 EUR voor een lezing. De studenten mogen kosteloos deelnemen aan deze lezingen. 

3 oktober 2019: Guest Lecture

Antwerp Tax Academy organiseert op 3 oktober 2019 een lezing. Deze lezing wordt gegegen door Prof. Tracy Gutuza en zal plaatsvinden van 12u-13u op de Universiteit Antwerpen - Stadscampus - lokaal S.D. 127 - 2000 Antwerpen.

Titel: The role of judges in developing countries in the fight against aggressive tax planning

Donderdag, 3 oktober 2019, 12u-13u

Introductie: Prof. dr. Thalia Kruger, Prof. dr. Anne Van de Vijver, Prof. dr. Nicole Plets, University of Antwerp

Spreker: Prof. Tracy Gutuza, professor fiscaal recht, BSocSci LLB Cape Town BA (Hons) LLM UNISA LLM London PhD en advocaat, High Court in Cape Town

Deelname aan de lezing is kosteloos doch voorafgaande online inschrijving is wel vereist. 

23 april 2019: Antwerpen in Fiscalibus

Lentebijeenkomst 23 april 2019

Fiscale en financiële incentives op het vlak van innovatie

Antwerpen in Fiscalibus, de alumnivereniging van de opleiding master na master fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen, nodigt u van harte uit op haar lentebijeenkomst op dinsdag 23 april 2019, georganiseerd in samenwerking met VGD Accountants & Belastingconsulenten.

Antwerpen in Fiscalibus en VGD Accountants & Belastingconsulenten hebben het genoegen u Anthony Meul voor te stellen als spreker.

Anthony (33 jaar) behaalde zijn Master in Finance aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Nadien verdiepte hij zich verder in de wereld van fiscaliteit via de master na master opleiding fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij begon zijn carrière als M&A tax consultant bij één van de Big Four en is in tussentijd vennoot van het financieel advieskantoor VGD. Anthony is een gedreven tax specialist met meer dan 10 jaar ervaring op het vlak van overnames, herstructureringen, due diligence, vastgoed en innovatiefiscaliteit. Hij probeert de dingen steeds te benaderen vanuit een 360° invalshoek, hands-on en vanuit een praktische invalshoek.

Thema van de lezing: Fiscale en financiële incentives op het vlak van innovatie.

De Belgische regering zet vandaag sterk in op kenniseconomie. Het Zomerakkoord blijft de innovatieaftrek volop steunen en dat is maar één van de vele maatregelen die er bestaan om de kennisontwikkeling in onze bedrijven te stimuleren. Daarnaast bestaan er ook nog heel wat verschillende subsidies die bedrijven kunnen gebruiken om extra ondersteuning te krijgen.

Al deze verschillende maatregelen zijn allemaal ontwikkeld ter ondersteuning van de sterke innovatiegeest die vandaag leeft bij onze Belgische ondernemers. Dit is evenwel niet anders in de ons omringende landen en de Europese Unie.

Aan de hand van een heldere presentatie staan we stil bij de meest voorkomende maatregelen op vlak van innovatiefiscaliteit. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aftrek voor innovatie-inkomsten.

Daarnaast staan we stil bij de meest voorkomende systemen in onze buurlanden en bij uitbreiding Europa. Hierbij kunnen we niet ontsnappen aan enkele OESO principes én het multilateraal verdrag dat wel een grote impact zal hebben op het Europees fiscaal klimaat.

Aansluitend wordt u een receptie aangeboden.

Programma

19.00 uur: onthaal

19.30 uur: voordracht door Anthony Meul met mogelijkheid tot vraagstelling en debat

20.30 uur: receptie

Praktisch

dinsdag, 23 april 2019

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula C.002
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Inschrijven

Deelname aan deze lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht.

IAB erkende deze lezing voor 1.5 uur permanente vorming, OVB erkenning voor 1 standaardpunt.

19 maart 2019 Groot Fiscaal Verkiezingsdebat

Herbekijk het groot fiscaal verkiezingsdebat 19/03/2019

Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Antwerp Tax Academy en de 80ste verjaardag van het advocatenkantoor Tiberghien Advocaten, vindt op dinsdag 19 maart 2019 het tweede Groot Fiscaal Verkiezingsdebat plaats. Centraal thema is het fiscaal beleid in België: evaluatie 2014-2019, prognose 2019-2024.

Het debat wordt gevoerd door een panel van politici en door een reflectiepanel samengesteld uit onafhankelijke (ervarings)deskundigen.

Deelname aan het debat is gratis, doch voorafgaande online registratie is vereist.

Een vrijwillige financiële bijdrage ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek binnen ATA is mogelijk. Een fiscaal attest voor giften van € 40 of meer wordt voorzien.

Erkenning OVB voor twee standaardpunten, erkenning IAB voor 2.25 uur permanente vorming.

Download de uitnodiging.

Programma

18.00 uur
Onthaal (met koffie) en registratie

18.50 uur
Verwelkoming en inleiding
prof.dr. Bruno Peeters (voorzitter Antwerp Tax Academy)

19.00 uur
Evaluatie belastinghervormingen in België 1992-2019
dr. Gerlinde Verbist (lid directiecomité Antwerp Tax Academy – CSB Herman Deleeck)

19.15 uur
Debat
Het fiscaal beleid in België: evaluatie 2014-2019 en prognose 2019-2024
Moderator: Kathleen Cools - journalist VRT

Politiek panel:

Meyrem Almaci  (Groen)

Griet Smaers (CD&V)

John Crombez  (sp.a)

Jos Lantmeeters (N-VA)

Carina Van Cauter (Open Vld)

Reflectiepanel:

Johan Willemen (voorzitter Willemen Groep)

Peter Vanden Houte (hoofdeconoom ING)

Bernard Peeters (Tiberghien advocaten)

20.50 uur
Slotgesprek met Alexander De Croo (Vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking)

21.15 uur
Receptie (aangeboden door Tiberghien advocaten)


Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula Rector Dhanis
Kleine Kauwenberg 14
2000 Antwerpen


Organisatie

Antwerp Tax Academy en Tiberghien Advocaten i.s.m. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten.

30 november en 7 december 2018: Friday Lectures

Antwerp Tax Academy organizes Friday Lectures on 30 November 2018 and on 7 December 2018. These lectures take place from 14h00-16h00 at University of Antwerp - Stadscampus - auditorium B.002 - 2000 Antwerpen.

Tax consolidation: Belgium versus the Netherlands

Friday, 30 November 2018, 14h00-16h00

Introduction: Prof. dr. Anne Van de Vijver, University of Antwerp

Speakers: Mr. Ivo Van de Velde, Tiberghien Lawyers & Ms. Masoumeh Kangarani, Atlas Tax Lawyers

The Belgian legislator has introduced a regime of tax consolidation in the Belgian corporate income tax. This Friday Lecture will discuss the new regime and critically compare this regime with the Dutch tax consolidation regime.

Taxation of cryptocurrencies: a comparative perspective

Friday, 7 December 2018, 14h00-16h00

Introduction: Prof. dr. Anne Van de Vijver, University of Antwerp

Speakers: Prof. dr. Bart Peeters, University of Gent & Mr. Thomas Spaas, Consysta, Belgian Bitcoin Association ASBL

This Friday Lecture will discuss the taxation of cryptocurrencies under Belgian income tax and VAT rules. These regimes will be compared with other approaches abroad.

Price: 125 EUR for two lectures, 75 EUR for one lecture. Free entry for students.

IAB, IGO and OVB have accredited both lectures for 2 hours / points per lecture.

10 oktober 2018: Antwerpen in Fiscalibus

Beschrijving:

Antwerpen in Fiscalibus, de alumnivereniging van de opleiding Master na Master Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen, nodigt u van harte uit op haar volgend event. We hebben het genoegen u mevrouw Evelyne Verstraelen voor te stellen als spreker.

Mevrouw Verstraelen is Senior Knowledge Manager bij  PwC  Business  Advisory  Services te Sint-Stevens-Woluwe en heeft aan de Universiteit Antwerpen gedoctoreerd.

Zij zal een voordracht geven over het onderwerp van haar proefschrift, nl.: De fiscale behandeling van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht in een Europese context.

Hierbij zullen de volgende topics aan bod komen:
Een inleiding tot de fiscale behandeling van gereglementeerde instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht, waarbij de nadruk zal liggen op de openbare bevek. Naast de inkomstenbelasting zal kort worden stilgestaan bij de beurstaks en de taks op de collectieve beleggingsinstellingen. Hierbij zullen ook enkele wetswijzigingen van het voorbije jaar in kaart worden gebracht.

Aansluitend wordt u een receptie aangeboden.

Programma:

19.00 uur: onthaal

19.30 uur: voordracht door mevrouw Evelyne Verstraelen met mogelijkheid tot vraagstelling en debat

20.30 uur: receptie

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula C.103
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Hoe inschrijven?

Deze lezing is gratis, maar om organisatorische redenen vragen we uw aanwezigheid te willen bevestigen via het elektronisch inschrijfluik op deze pagina.

Extra informatie

Doelgroep:
Alle (oud)-studenten en docenten van de voortgezette opleiding fiscaal recht UAntwerpen

Sprekers:
Evelyne Verstraelen

Organisatie / co-organisatie:
Antwerpen in Fiscalibus i.s.m. Antwerp Tax Academy en CBR

Erkenning:

OVB erkende deze lezing voor 2 standaardpunten.

IAB erkende deze activiteit voor 1.5 uur permanente vorming.

Hoe krijgen fundamentele rechten toepassing in fiscale zaken?

In de fiscale rechtspraak worden grondrechten steeds vaker ingeroepen. Het recht op gelijkheid en het recht op eerlijk proces zijn reeds lange tijd klassiekers. Het recht op eigendom en het recht op privéleven zijn daarnaast duidelijk in opmars in fiscale zaken. In dit seminarie wordt de toepassing van een aantal fundamentele rechten behandeld in een aantal actuele fiscale thema

6 december 2017: Colloquium Belastingen op beleggingsinkomsten

Colloquium: “Belastingen op beleggingsinkomsten: meer neutraliteit of meer differentiatie”
En wat als alle beleggingsinkomsten gelijk zouden belast worden?

Voorzitter: professor Bruno Peeters

Woensdag 6 december om 12.30 uur in het auditorium R.002. (onthaal met broodjes vanaf 11.30 uur)

Auditorium R.002 Rodestraat 14 te 2000 Antwerpen

Gedetailleerd programma

Voorzitter: professor Bruno Peeters

11.30u-12.30u: onthaal met sandwichlunch

12.30u-12.45u: inleiding colloquium door professor Bruno Peeters, Gewoon Hoogleraar Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen

12.45u-13.30u: sessie 1: professor Jacques Vanneste, Gewoon Hoogleraar Departement Algemene Economie Universiteit Antwerpen

“Economische theorie over Fiscaliteit en beleggingsinkomsten”

13.30u-14.15u: sessie 2: Bart Van Craeynest, Chief economist Econopolis

“Toetsing van de recente fiscale maatregelen aan de principes neutraliteit, differentiatie en effectiviteit”

14.15u-14.45u: koffiepauze

14.45u-15.10u: sessie 3: Evelyne Verstraelen, Knowledge Center Tax Specialist PwC

“Impact van het gebruik van gereglementeerde vehikels
(rechtstreeks beleggen, via een vennootschap of via een fonds)”

15.10u-15.35u: sessie 4: professor Niels Appermont, docent Faculteit Rechten UHasselt

“Impact van gebruik van niet-gereglementeerde vehikels (trusts, kaaimantaks, doorkijkbelasting ...)”

15.35u-16.20u: sessie 5: Mr. Hanneke Kroonenberg, RB, Hoofd Kenniscentrum bij Van Lanschot Bankiers - Amsterdam

“Overzicht van de Nederlandse situatie betreffende de fiscaliteit van beleggingen en beleggingsinkomsten”

16.20u-16.45u: Q & A

16.45u-17.45u: afsluiting en drink

www.financialforum.be

 

Maart - september 2017: Internationale Francqui leerstoel

Op 16 maart 2017 gaf prof. dr. Wolfgang Schön zijn inaugurale rede in het kader van de internationale Francqui Leerstoel.

Tussen 17 maart en 24 april werden 6 classes of excellence georganiseerd, waarin niet minder dan 21 doctoraatsstudenten van 8 verschillende universiteiten hun fiscaal onderzoek konder voorstellen.

Op 8 september werd de Francqui leerstoel afgesloten met een slotsymposium met als titel 'EU tax policy after Brexit and Trump'.

Internationale Francqui Professor Leerstoel/Chaire Francqui Internationale toegekend aan/décernée au Prof. dr. Wolfgang Schön

Directeur van het/du Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Munich

Deze International Francqui Leerstoel bestaat uit een Inaugurale Lezing, 6 Classes of Excellence en een afsluitend Symposium. Deze leerstoel wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met de Université de Liège.

La Chaire Francqui Internationale consiste en une Conférence Inaugurale, 6 classes d’Excellence et un Symposium de Clôture ; elle est organisée par l’Université d’Anvers en collaboration avec l’Université de Liège

23 november 2017: Data Mining and Tax

23 November 2017

University of Antwerp - Stadscampus
De Meerminne - aula M.005 - Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen

A diverse array of people from academics, tax administrations and private corporations will shed some light on the opportunities and limitations of data mining as a key tool to support decision making. State-of-the-art data mining methodologies will be presented in case studies, focusing on enhancing fraud detection capabilities or improving internal operations of tax authorities altogether. Furthermore, we also dig deeper into privacy concerns regarding the use of (personal) data.

Price

€ 50,-
Free for academics, students and government officials

Programme

12.50 - 13.20 h
Registration participants

13.20 - 13.30 h
Welcome by David Martens (UAntwerpen)

13.30 - 14.00 h - Corporate residence fraud detection by analysing large transactional network data

14.00 - 14.30 h - Privacy considerations on data mining and profiling

14.50 - 15.20 h - Detection of excise fraud in trading networks

15.20 - 15.50 h - Reducing the cost to serve "High Attention Applicants" for tax benefits with machine learning

15.50 - 16.20 h
Big4 speaker (to be confirmed)

16.20 - 18.30 h Reception

Organisation

Antwerp Tax Academy i.s.m. CBR

Acknowledgement

 • IGO
 • OVB (3 legal points)
 • IAB (3 hours)

19 oktober 2017: How are fundamental rights applied in tax law cases

Colloquium: How are fundamental rights applied in tax law cases

On the occasion of the book launch 'Rechtspraakoverzicht: grondrechten in fiscalibus', vzw Fiskofoon and Antwerp Tax Academy organize a colloquium on 19 October 2017.

This colloquium will be held in Dutch.

22 februari 2017: Building Trust in Taxation

Boekvoorstelling - Woensdag 22 februari 2017

Universiteit Antwerpen - Klooster van de Grauwzusters - 16:00 tot 18:00 u.

Sinds 2007 zoals de Amerikaanse huizencrisis, de bankencrisis en de budgettaire crisissen in landen van de eurozone (o.m. Griekenland, Spanje en Portugal), hebben vragen doen rijzen naar de legitimiteit van de bestaande belastingsystemen.

In dezelfde periode tonen onthullingen in de media (Swissleaks, Luxleaks en de Panama papers) dat multinationale bedrijven de fiscale druk op hun winsten proberen te minimaliseren door handig in te spelen op de verschillende belastingstelsels van de landen waarin zij actief zijn. Dit gedrag wordt bovendien ook in de hand gewerkt door een fiscale concurrentie tussen landen die trachten zoveel mogelijk investeerders te lokken.
Al deze ontwikkelingen hebben wereldwijd reacties veroorzaakt die wijzen op een verminderd vertrouwen van de burgers in het belastingsysteem waaraan zij zijn onderworpen. Een goed en democratisch belastingsysteem vereist nochtans dat belastingplichtigen erop kunnen vertrouwen dat belastingen rechtvaardig worden geïnd en efficiënt en effectief worden ingezet voor de realisatie van de overheidstaken.
De fundamentele vraag rijst hoe dit fiscaal vertrouwen opnieuw kan worden hersteld en bevorderd. Deze publicatie waarin voormelde vraagstelling centraal staat, werd uitgewerkt naar aanleiding van een internationale academische workshop over belastingen en vertrouwen in mei 2015.

Programma

Verwelkoming
Prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur UCSIA

Voorstelling van het boek
Prof. dr. Bruno Peeters, voorzitter Antwerp Tax Academy, Universiteit Antwerpen

Lezing: belastingen als olifant: aspecten van fiscaal vertrouwen
Prof. dr. Hans Gribnau, Universiteit Tilburg en Universiteit Leiden

Belastingen lijken vaak vooral een kwestie van vrij technische regels. De schijn bedriegt echter. Belastingen zijn een moreel fenomeen en dat betekent dat er fundamentele waarden in het geding zijn. Een daarvan is vertrouwen. In deze lezing zal een aantal aspecten van fiscaal vertrouwen worden besproken.

De visie van een head of tax
Wim Wuyts, Global Head of Tax – Bekaert Group en voorzitter fiscale commissie van het vbo

Receptie en boekverkoop

Tijdens de boekvoorstelling kunnen de deelnemers het boek uitzonderlijk – ter plaatse – kopen voor de prijs van 50 euro (boekhandelprijs: 175 euro).

Bruno Peeters, Hans Gribnau & Jo Badisco (eds.). Building Trust in Taxation.
Intersentia: Antwerpen, 2017.

2017: Fiscale steun en de rol van nationale rechters in Europa

In samenwerking met de Univeriteiten van Tilburg, Bologna en Wenen, organiseert Antwerp Tax Academy namens de Universiteit Antwerpen in 2017 een opleiding rond staatssteun voor nationale rechters.

November en december 2016: Studiecyclus recente ontwikkelingen inzake douanerecht

Antwerp Tax Academy bespreekt in acht lezingen, gespreid over vier donderdagavonden, actuele juridische knelpunten van het douanerecht.

Op 1 mei 2016 trad in de Europese Unie het Douanewetboek van de Unie in werking, samen met de Gedelegeerde Verordening en Uitvoeringsverordening, tot stand gebracht door de Europese Commissie.

Ook al was dit geen absolute ‘big bang’, het fundamenteel belang van deze legislatieve innovaties mag niet worden miskend. Er kwam een einde aan een vertrouwd tijdperk waarin sinds 1994 het Communautair Douanewetboek en het betreffende toepassingswetboek het Europees douanerecht hebben beheerst. Bovendien zijn de wijzigingen talrijk en niettemin substantieel in bepaalde domeinen. Er werd een bijzonder ruime transitieperiode voorzien die loopt tot 31 december 2020, waarbij niet steeds een eenvormige inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen is voorzien.

De concrete toepassing van het douanerecht in België heeft dikwijls tot fricties geleid in de juridische praktijk. Er werd frequent toevlucht gezocht tot jurisdictionele oplossingen, zowel in het geval van specifieke toepassingen in het perspectief van het communautair douanerecht, maar ook naar aanleiding van geschillen die tot stand kwamen als gevolg van de collisie tussen dit moderne recht en het van oudsher geldende Belgisch handhavingsrecht.

Erkenning werd verkregen van het IGO, alsook van de OVB (2 punten/avond - 8 punten voor de hele cyclus).

Programma

Onder voorzitterschap van Bruno Peeters (gewoon hoogleraar UAntwerpen) en Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen – docent UAntwerpen)

Donderdag 17 november 2016: procedurele vereenvoudigingen en bijzondere regelingen na het Douanewetboek van de Unie

Standpunten en verwachtingen van marktdeelnemers

Jan Van Wesemael (senior advisor customs and compliance Alfaport - Voka)

Benadering vanuit de douaneadministratie (AAD&A)

Werner Rens (adviseur-generaal klantenmanagement en marketing AAD&A)

Donderdag 24 november 2016: recente ontwikkelingen van materieel douanerecht

Materieelrechtelijke wijzigingen door het Douanewetboek van de Unie

Dirk Aerts (partner Customs4Trade BVBA)

Douaneschuld en douanevertegenwoording

Michel Cornette en Véronique Beeckx (advocaten balie Antwerpen)

Donderdag 1 december 2016: recente ontwikkelingen inzake het fiscaal contentieux

Europeesrechtelijke douanerechtspraak

Patricio Diaz Gavier (advocaat balie Brussel)

Nationale douanerechtspraak

Erik Gevers (advocaat balie Antwerpen)

Donderdag 8 december 2016: recente ontwikkelingen inzake douanestrafrecht

Elementen van materieel douanestrafprocesrecht

Filip Van Volsem (raadsheer Hof van Cassatie)

Elementen van douanestrafprocesrecht

Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen – docent UAntwerpen)

Slotwoord: ‘Huidige uitdagingen van de Belgische douane inzake douane- en andere regelgeving’

Kristian Vanderwaeren (administrateur-generaal AAD&A)

Praktisch

Vier donderdagavonden: 17 en 24 november en 1 en 8 december 2016.

19:00 u - 21:00 u. Stadscampus Universiteit Antwerpen - Aula C.002 - Prinsstraat 13

Onthaal met broodjes vanaf 18:30 u.

Deelnameprijs: 1 studieavond: € 140 / 4 studieavonden: €500

Vanderwaeren (administrateur-generaal AAD&A)

November en december 2016: Morning Lectures

Antwerp Tax Academy organizes three morning lectures on 23 and 30 November and on 7 December.

These lectures take place from 9h00-11h00 at University of Antwerp - Stadscampus - auditoria B.003 (23/11) and C.002 (30/11 and 7/12) - 2000 Antwerpen  

Tax incentives for intellectual property

Wednesday, November 23, 9h00-11h00.

Introduction: Prof. dr. Anne Van de Vijver, University of Antwerp

Speaker: Brent Springael, Tax Partner Bird & Bird

Belgian Parliament has abolished the old patent box regime. What will the new regime look like? How does Belgium compare to other countries? What room do OECD and EU initiatives leave for tax incentives for intellectual property?

Mandatory transfer pricing reporting requirements

Wednesday, November 30, 9h00-11h00.

Introduction: Prof. dr. Anne Van de Vijver, University of Antwerp

Speakers: Kris Smits, Director PwC and Stefaan De Baets, Senior Counsel PwC

Belgium has introduced mandatory transfer pricing reporting requirements as from financial year starting 1 January 2016. How does this legislation impact Belgian companies? How does Belgium compare with OECD guidance under BEPS Action 13 and with the implementation in other countries?

Domestic anti-abuse rules and treaty override

Wednesday, December 7, 9h00-11h00.

Introduction: Prof. dr. Anne Van de Vijver, University of Antwerp

Speakers: Prof. dr. Daniel Smit, Tilburg University, Director EY Netherlands and Koen Morbée, Partner Tiberghien

In recent years countries have introduced many domestic anti-abuse rules to mitigate tax avoidance. Also in Belgium the general anti-abuse rule has been strengthened. How does this provision compare with Dutch anti-avoidance rules and principles? Do domestic anti-abuse rules and principles prevail over treaties?

Price: 70 EUR for three lectures, 25 EUR for one lecture. Free entry for students.

Certificate of attendance awarded by IGO.

Februari en maart 2016: Het OESO actieplan tegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Tijdens 4 studieavonden (25 februari, 3 maart, 10 maart en 17 maart 2016) bespreekt Antwerp Tax Academy het OESO actieplan tegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

 • Wat houdt het actieplan in?
 • Wat zijn de actiepunten?
 • Wat betekent dit voor België?
 • Wat betekent dit voor de Belgische ondernemingen?
 • Welke maatregelen moeten ondernemingen nu reeds nemen?

Het actieplan wordt ook kritisch beoordeeld.

Iedere studieavond gaat door van 18u tot 20u30.

Vaste inrichting: donderdag, 25 februari 2016

Inleiding – Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Spreker - Prof. dr. Tim Wustenberghs (Laga UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Disputant - Prof. dr. Eric C.C.M. Kemmeren (UTilburg)

Actiepunt 7 beoogt een aanpassing van de definitie van het concept “vaste inrichting”. De OESO wil met name situaties, waarin een vaste inrichting in de bronstaat artificieel wordt ontweken om belastingheffing in die staat te vermijden (bv. op basis van commissionair-structuren, opsplitsing van contracten of activiteiten, etc.), tegengaan.

Op deze studieavond wordt dit actiepunt grondig ontleed en toegelicht en worden de gevolgen ervan voor België en Belgische ondernemingen kritisch geanalyseerd.

Transfer pricing: donderdag, 3 maart 2016

Inleiding – Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Spreker - Prof. dr. Patrick Cauwenbergh (Deloitte, UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Disputant – Prof. Dirk Van Stappen (KPMG, UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Actiepunten 8, 9 en 10 beogen transfer pricing regels zodanig te herdenken dat ondernemingen worden belast waar waarde wordt gecreëerd. De OESO wil het verschuiven van winsten door intellectuele eigendomsrechten, risiso’s en kapitaal binnen een groep te verschuiven, tegengaan. Ook de vereisten inzake transfer pricing documentatie (actiepunt 13) en de procedure van onderling overleg (actiepunt 14) komen aan bod.

Op deze studieavond worden deze actiepunten grondig ontleed en toegelicht en worden de gevolgen ervan voor België en Belgische ondernemingen kritisch geanalyseerd. 

Schadelijke fiscale praktijken, staatssteun en anti-misbruikclausules: donderdag, 10 maart 2016

Inleiding – Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Spreker - Prof. dr. Anne Van de Vijver (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy, Tiberghien)

Disputant – Dhr. Stefaan De Baets (Senior Counsel PwC, voormalig adviseur Transfer Pricing OESO)

Actiepunt 5 beoogt schadelijke fiscale praktijken in te perken door uitwisseling van rulings en door een substantievereiste op te leggen als voorwaarde voor fiscaal gunstige regimes, bv. voor inkomsten uit octrooien. De acties van de Europese Commissie in het domein van staatssteun sluiten aan bij dit actiepunt. Actiepunt 6 beoogt verdragsmisbruik tegen te gaan door aanpassingen van de verdragen en het interne recht, zodanig dat situaties van (dubbele) niet-belasting worden voorkomen.

Uitwisseling van informatie, transparantie: donderdag, 17 maart 2016

Inleiding – Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Spreker - Prof. dr. Ilse De  Troyer (KULeuven, UAntwerpen)

Disputant – Prof. dr. Bart Peeters (UGent, UAntwerpen)

Actiepunt 12 beoogt regels inzake de verplichte aangifte door ondernemingen van hun agressieve fiscale planningstructuren. Daarnaast bestaan mede door initiatieven van de OESO en de EU verscheidene instrumenten die leiden tot het uitwisselen van informatie inzake belastingplichtigen.

Indeling van de verschillende studieavonden

18u: onthaal met broodjes

18u30-18u45: inleiding

18u45-20u: spreker (en publiek)

20u-20u30: disputant (en publiek)

Deelnameprijs

4 studieavonden: 480 EUR

1 studieavond: 140 EUR

Erkenning

IAB erkenning voor 2,5 uur permanente vorming per studieavond

 

10 december 2015: Global tax accounting

10 december 2015

6.30 - 6.40 pm Introduction

Prof. dr. Anne Van de Vijver, University of Antwerp, Antwerp Tax Academy

6.40 - 7.40 pm Part I

Tax Accounting: how do multinationals report income taxes in their (consolidated) financial statements (IFRS/US GAAP)?

The fiscal position of companies in the consolidated financial statements has become more and more important and gets more and more media attention. It is one of the main points of supervision by enforcement bodies and is also of great importance in the field of auditing.

But what are some of the main rules of play? And do these rules, and the implementation thereof, evolve in an ever increasing transparent world?

In this lecture Koen De Grave, Senior Director at PwC Tax Consultants, will touch upon some of the main topics in tax accounting with special attention to deferred tax asset recognition (valuation allowance assessment) and uncertain tax positions.

This lecture has been accredited by the IAB for 2,5 hours.

7.40 - 8.00 pm Break

8.00 - 9.15 pm Part II

The price for attending this lecture is €50.

These lectures have been accredited by both IAB (2h30) and OVB (2 legal points).

You can register by using the link below.

25 november 2015: Morning lecture - Residence of companies

25 november 2015

Introduction - Prof. dr. Anne Van de Vijver (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Speakers - Prof. dr. Daniel Smit (Tilburg University) and Drs. Linda Brosens (UAntwerpen)

A company's tax residence determines the place where it is subject to worldwide taxation. This topic recently gained media attention due to companies possibly leaving Belgium for Luxembourg, the UK or other countries. Criteria to determine the company's tax residence may vary across countries. Prof. Smit and Drs. Brosens discuss the rules in the Netherlands and in Belgium.

The price for this morning lecture is €15. The price for both morning lectures in november 2015 is €25.

These lectures have been accredited by both IAB (2h) and OVB (2 legal points).

You can register for these morning lectures by using the link below.

18 november 2015: Morning lecture - Rulings

18 november 2015 - 9u-11u

Introduction - Prof. dr. Anne Van de Vijver (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy)

Speaker -  Prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt, UAntwerpen)

Tax rulings offer certainty to the taxpayers. However, certain tax rulings facilitating (aggressive) tax planning, have become subject of debate, not only in Belgium but also at the level of the EU and the OECD. Prof. Van de Velde provides an update and a comparative overview of the different systems.

The price for this morning lecture is €15. The price for both morning lectures in november 2015 is €25.

These lectures have been accredited by both IAB (2h) and OVB (2 legal points).

You can register for these morning lectures by using the link below.

1 en 8 oktober 2015: Overdracht van familiale ondernemingen

1 en 8 oktober 2015

Familiebedrijven leveren een bijzonder grote bijdrage aan de economische ontwikkeling van een land. Eén van de belangrijkste uitdagingen waarmee iedere familiale ondernemingen op een gegeven moment wordt geconfronteerd is de opvolging naar de volgende generatie.

Om een bedrijfsoverdracht succesvol te organiseren en de toekomst van het familiebedrijf te verzekeren, is open communicatie, onderling vertrouwen, een degelijke voorbereiding en een financiële, fiscale en juridische uitwerking die afgestemd is op de onderneming en haar aandeelhouders, noodzakelijk.

Dit programma behandelt onderwerpen als de burgerrechtelijke aandachtspunten, de fiscaalrechtelijke aandachtspunten, de vennootschapsrechtelijke aandachtspunten, personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en registratierechten.

Programma dag 1 - Overdracht vanuit het perspectief van de ondernemer

Donderdag 1 oktober 2015 - 13.00-18.00 uur (broodjes voorzien vanaf 12.30 uur)

12.30u - 13.00u: onthaal met broodjes
13.00u - 13.10u: Inleiding (Prof. dr. Bruno Peeters)
13.10u - 14.20u: Overdracht van familieonderneming - waardering (Prof. dr. Eddy Laveren (AMS)
Ongeacht hoe de overdracht gebeurt, zij zal moeten worden gewaardeerd, zowel voor civiele als voor fiscale doeleinden. Nochtans is een dergelijke waardering geen evidente oefening. In deze inleidende uiteenzetting zal prof. Eddy Laveren inzoomen op een aantal technieken van de waardering van de familieonderneming. 
14.20u - 15.15u: Burgerrechtelijke aandachtspunten deel I (Prof. dr. Renate Barbaix)
Wordt de familieonderneming overgedragen aan één van de afstammelingen via schenking of via legaat, dan heeft dat belangrijke familiaalvermogensrechtelijke repercussies. Om te beginnen rijzen er zowel bij de beschikker als bij de verwerver een aantal huwelijksvermogensrechtelijke problemen. Daarnaast zijn er ook erfrechtelijke gevolgen van deze overdracht. Prof. Renate Barbaix focust op deze belangrijke civielrechtelijke aandachtspunten en suggereert oplossingen, waar mogelijk.
15.15u - 15.45u: Koffiepauze
15.45u - 16.15u: Burgerrechtelijke aandachtspunten deel II (Prof. dr. Renate Barbaix)
16.15u - 17.30u: Fiscaalrechtelijke aandachtspunten, met nadruk op schenk- en erfbelasting (Prof. dr. Nicolas Geelhand)
Gekoppeld aan de civielrechtelijke aandachtspunten heeft de schenking of de vererving van de familieonderneming uiteraard ook fiscaalrechtelijke gevolgen. Prof. Nicolas Geelhand bespreekt de gevolgen van de overdracht voor de schenk- en erfbelasting. Hij bespreekt zowel de algemene regels als de bijzondere regels voor de overdracht van de familieonderneming. 
17.30u - 18.00u: Vragen

Programma dag 2 - Overdracht vanuit het perspectief van de onderneming

Donderdag 8 oktober 2015 - 13.00-18.00 uur (broodjes voorzien vanaf 12.30 uur)

12.30u - 13.00u: onthaal met broodjes
13.00u  – 13.10u: Inleiding (Prof. dr. Bruno Peeters)
13.10u  - 14.20u: Vennootschapsrechtelijke aandachtspunten (Prof. dr. Robby Houben)
14.20u - 15.15u: Fiscaalrechtelijke aandachtspunten Personenbelasting (Prof. dr. Elly Van de Velde)
15.15u - 15.45u: Koffiepauze
15.45u - 16.30u: Vennootschapsbelasting (Prof. dr. Anne Van de Vijver)
16.30u - 17.30u : BTW (Mr. Stijn Vastmans) en Registratierechten (Prof. dr. Anne Van de Vijver)
17.30u - 18.00u: Vragen

Deze opleiding werd door de OVB erkend voor 4 juridische punten en door de nationale kamer van notarissen voor 4,5 uren juridische opleiding per dag.

CBR – die de inschrijvingen beheert – is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille (zie www.agentschapondernemen.be), accreditatienummer DVO.100321.

6 mei 2015: Taxation and trust - Belastingen, ongelijkheid en vertrouwen

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen en de Antwerp Tax Academy (ATA) van Universiteit Antwerpen organiseerden op 6 mei 2015 een lezing van professor Eric Kirchler en professor Allison Christians.

De lezing vond plaats in het Engels en gold als openingssessie voor de academische workshop Taxation and Trust: Legitimizing Redistributive Tax Policies.

TAXATION AND TRUST - Belastingen, ongelijkheid en vertrouwen

Programma 

17:30   Onthaal

18:00   Verwelkoming 

Prof. dr. Luc Braeckmans, UCSIA, academisch directeur a.i.

18:05   Inleiding

Prof. dr. Willem Lemmens, hoogleraar, Departement Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen en ATA

18:15   The Spirit of the Law: Cooperation versus Aggressive Tax Avoidance

Prof. dr. Eric Kirchler, vice-decaan van de Faculteit Psychologie en professor Economische Psychologie, Universiteit van Wenen 

Professor Kirchler bestudeert de psychologie en het economisch gedrag van burgers, werk en organisaties. In deze lezing besteedt hij bijzondere aandacht aan agressieve belastingplanning en winstverschuiving, aan overheidsregulering en aan de wijze waarop de kwaliteit van de interactie tussen de belastingplichten en de fiscale overheid mee bepalend zijn voor een gedwongen dan wel vrijwillige naleving van de fiscale verplichtingen. Professor Kirchler beargumenteert dat het klimaat tussen beiden bepalend is voor het gedrag van de belastingplichtigen. 

18:45   Who’s Got the Power to Tax Corporations? And Why Aren’t They Using It?

Prof. dr. Allison Christians, hoofddocente van de H. Heward Stikeman leerstoel Belastingrecht aan de McGill University, Montreal 

Wanneer de meest zichtbare en winstgevende multinationale bedrijven maar een fractie aan belastingen betalen op globaal niveau, is dit dan een probleem en indien zo, wie moet dit probleem dan oplossen? In deze lezing focust professor Christians op de vraag wie schade ondervindt van de onder-taxatie van multinationals, op welke manier ze schade ondervinden en wie de verantwoordelijkheid draagt voor deze status-quo in een globaal verbonden wereld. 

19:15   Vragen

19:45   Einde


 •  

12 februari 2015: Studienamiddag Rekeningrijden

Rekeningrijden:

economische wenselijkheid, fiscale implicaties
en juridische implementering

Programma

13.30 uur      Onthaal

14.00 uur      Verwelkoming                       
                       prof. dr. Bruno Peeters, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten,
                       advocaat balie Antwerpen, voorzitter Antwerp Tax Academy

14.10 uur      Rekeningrijden: economische wenselijkheid en buitenlandse ervaringen 
                       prof. dr. Bruno De Borger, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen, Faculteit TEW
                      
dr. Maria Börjesson, KTH Royal Institute of Technology (Stockholm)

15.00 uur      Het experiment rekeningrijden in Brussel*
                      
dr. Inge Mayeres, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

15.45 uur      Koffiepauze

16.15 uur      De kilometerheffing: regelgevend kader, toepassingsgebied en handhaving 
                       Johan Schoups, secretaris-generaal Viapass 
                       Alain François, advocaat balie Brussel

17.15 uur      btw-statuut
                      
Veerle Coussée, VAT director, KPMG

17.35 uur      Vragen

17.45 uur      Slot

6 november 2014: Data Mining for Auditing and Fraud Protection

Program

1.30 - 1.40 pm Welcome by prof. dr. Johan Meeusen, vice-rector UAntwerp

1.40 - 2.00 pm Introduction by John Crombez, State Secretary for Social and Fiscal Fraud

2.00 - 2.45 pm Introduction to Data Mining and a Case in Residence Fraud Detection by prof. dr. ir. David Martens, ATA

2.45 - 3.30 pm Data Analysis for Better Auditing and Policy Making by Rudy Genbrugge, DG for Agriculture and Rural Development, European Commission

3.30 - 4.00 pm Break

4.00 - 4.45 pm Process Mining for Auditing and Fraud Detection by prof. dr. ir. Wil van der Aelst, TU Eindhoven

4.45 - 5.45 pm Panel discussion on the application and use of data mining with questions from the audience
Panel led by prof. dr. ir. David Martens and Patrick Risch (President ACFE Belgium/Head of Fraud Prevention & Detection at BNP Paribas Fortis)

Willem Debeuckelaere - president Belgian Privacy Committee

Erik Luts - Senior General Manager at KBC

Harold Van Koeckhoven - CEO of the Institute of Internal Auditors (IIA) - Belgium

Dierk op ‘t Eynde - Coordinator data mining at FOD Financiën

Luc Toelen - Institute of Auditors (IBR-IRE)

5.45 - 5.55 pm Closing remarks by prof. dr. Ann Jorissen, academic director AMS

5.55 - 6.00 pm Farewell by prof. dr. Paul Matthyssens, dean AMS, followed by reception

Practical info

In collaboration with

 • Antwerp Tax Academy

 • Antwerp Management School

 • Association of Certified Fraud Examiners.

13 mei 2014: De fiscale aspecten van de zesde staatshervorming

Op 13 mei 2014 organiseerde Antwerp Tax Academy een studienamiddag rond de fiscale aspecten van de zesde staatshervorming.

Op deze studienamiddag werd het woord gegeven aan verschillende experten ter zake.

Programma

Programma:

13.30 uur Onthaal

13.50 uur Verwelkoming

prof. dr. Bruno Peeters

gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, advocaat balie Antwerpen

14.00 uur Het economisch kader

prof. dr. Jacques Vanneste

gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste en Economische Wetenschappen

14.30 uur Het algemeen fiscaal-juridisch kader: de grondwet en de bijzondere financieringswet

prof. dr. Bruno Peeters

15.00 uur De weerslag van de zesde staatshervorming op de personenbelasting

prof. dr. Nicole Plets

hoofddocent Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten

15.45 uur Koffiepauze

16.00 uur De rol van het Rekenhof

Ignace Desomer - voorzitter Rekenhof

Johan De Vis - eerste auditeur Rekenhof

16.50 uur De weerslag van de zesde staatshervorming in de belasting niet - inwoners

prof. dr. Tim Wustenberghs

docent Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, advocaat balie Brussel

17.30 uur Vragen en slotwoord

18 februari 2014: Groot Fiscaal Verkiezingsdebat

Korte beschrijving: Centraal thema van het debat was de fundamentele hervorming van het Belgisch belastingstelsel.

Ter gelegenheid van de 1ste verjaardag van Antwerp Tax Academy en de 75ste verjaardag van het advocatenkantoor Tiberghien Advocaten, vond op dinsdag 18 februari 2014 het Groot Fiscaal Verkiezingsdebat plaats. Centraal thema was de fundamentele hervorming van het Belgisch belastingstelsel.

Het debat werd gevoerd door een panel van politici die deel uitmaken van de Gemengde Parlementaire Commissie, belast met de fiscale hervorming en door een reflectiepanel samengesteld uit onafhankelijke deskundigen.

Organisatie / co-organisatie: Antwerp Tax Academy en Tiberghien Advocaten i.s.m. Centrum voor Beroepsvervolmaking Rechten

Programma:

 • 18.30 uur Onthaal
 • 18.50 uur Verwelkoming door prof. dr. Bruno Peeters - voorzitter Antwerp Tax Academy
 • 19.00 uur Fiscaal debat: Naar een fundamentele hervorming van het Belgisch belastingstelsel?
  Moderator: Kathleen Cools - journalist VRT
  Politiek panel: Meyrem Almaci - Groen, Rik Daems - Open Vld, Carl Devlies - CD&V, Dirk Van der Maelen - sp.a, Veerle Wouters - N-VA
  Reflectiepanel: prof. dr. Bea Cantillon - UAntwerpen en ATA, Peter De Keyzer - hoofdeconoom BNP Paribas-Fortis, Ivan Van de Cloot - hoofdeconoom Itinera Instituut en Antwerp Management School, Koen Van Duyse - Tiberghien Advocaten
   
 • 20.30 uur Slottoespraak: op weg naar een substantiële lastenverlaging op arbeid.
  Minister van Financiën Koen Geens
 • 21.00 uur Receptie (aangeboden door Tiberghien Advocaten)

7 november 2013: Naar een vernieuwde relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige

De laatste decennia is de fiscale regelgeving sterk toegenomen en alsmaar complexer geworden. Gelijktijdig is ook de toezichtslast van de fiscale administratie vergroot en gaan belastingplichtigen gebukt onder meer administratieve lasten. Een gevolg is dat de naleving van al deze regels en de controle erop sterk onder druk komen.

Het handhavingsmodel dat in België nog steeds wordt gehanteerd is hoofdzakelijk gebaseerd op afschrikking en bestraffing. Het toezicht in dit model is gericht op de opsporing van overtredingen en het bestraffen van de overtreders.

Tijdens dit colloquium werd dieper ingegaan op de vraag of in navolging van andere landen, ook in België naast het bestaande handhavingsmodel een alternatief model kan worden uitgebouwd dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie tussen de fiscus en de belastingplichtige.

Kenmerkend aan deze vernieuwde verhouding is dat de belastingplichtige in ruil voor een vrijwillige en actuele verstrekking van fiscaal relevante gegevens, snel zekerheid krijgt over zijn belastingpositie en de fiscale administratie de belastingplichtige niet nodeloos belast met veel tijd en aandacht vergende controles.

De teksten van de bijdragen van dit colloquium kunnen onderaan geraadpleegd worden.

Programma

13.30 uur Onthaal

14.00 uur Inleiding: naar een vernieuwde relatie tussen de belastingplichtige en de fiscus in België

 • Prof. dr. Bruno Peeters (Universiteit Antwerpen)

14.30 uur Een rechtsvergelijkende analyse

 • Prof. dr. Elly Van de Velde (Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt)

15.00 uur Ethische beschouwingen

 • Prof. dr. Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen)

15.30 uur Koffiepauze

16.00 uur De horizontalisering van de verhouding tussen de fiscus en de belastingplichtige: de ervaringen in Nederland

 • em. Prof. dr. Leo G.M. Stevens (Erasmus Universiteit Rotterdam)

17.00-18.00 uur Debat

 • moderator: Prof. dr. Bruno Peeters (Universiteit Antwerpen)
 1. Wim Wuyts (Head of Tax, Bekaert Group)
 2. Dirk Van Stappen (Vennoot KPMG/Universiteit Antwerpen)
 3. Carlos Six (Administrateur-generaal van de Fiscaliteit, FOD Financiën)

 

Bijdragen van de sprekers:

Deze teksten verschenen eveneens in jaargang 2014 van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht

 

15 oktober 2013: ATA-Tiberghien Belastingconferentie

Op dinsdag 15 oktober organiseerde ATA in samenwerking met Tiberghien Advocaten voor de tweede maal een belastingconferentie voor academici, fiscalisten, advocaten, magistraten, ambtenaren en politici.

Programma

8.00 - 8.50 uur - Onthaal

8.50 - 9.00 uur - Verwelkoming

 • Prof. dr. Dirk Vanheule, Decaan Faculteit Rechten, UAntwerpen
 • Mr. Bernard Peeters, Tiberghien Advocaten

9.00-9.45 uur - Enkele anomalieën inzake de forfaitaire waardering van voordelen van alle aard in de personenbelasting. Ieder voordeel heeft zijn nadeel ... Of heeft elk nadeel zo ook zijn voordeel?

Voorzitter: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen

Panelleden:

 • Dhr. Dirk Deschrijver, General Legal Counsel, Bosal lnternational Management
 • Prof. dr. Myriam Ghyselen, UAntwerpen I Hof van Beroep Antwerpen
 • Prof. dr. Nicole Plets, UAntwerpen
 • Mr. Tom Schepens, Tiberghien Advocaten
 • Mr. Koen Van Duyse, Tiberghien Advocaten

9.45 - 10.30 uur De ondraaglijke lichtheid van het fiscaal rechtszekerheidsbeginsel

Voorzitter: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen

Panelleden:

 • Dhr. Albert Bouwen, Diensthoofd Informaticacel, BBl
 • Prof. dr. Myriam Ghyselen, UAntwerpen I Hof van Beroep Antwerpen
 • Prof. dr. Patricia Popel ier, UAntwerpen
 • Prof. dr. Luk Vandenberghe, UAntwerpen
 • Mr. Stijn Vastmans, Tiberghien Advocaten

10.30 - 11.00 uur Pauze

11.00 - 11.45 uur De draagwijdte van de fiscale visitatie anno 2013, onduidelijkheid troef

Voorzitter: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen

Panelleden:

 • Dhr. Albert Bouwen, Diensthoofd Informaticacel, BBl
 • Mr. Hubert Dubois, Dubois, Verlinden, Wauman Advocaten
 • Prof. dr. Myriam Ghyselen, UAntwerpen I Hof van Beroep Antwerpen
 • Prof. dr. Michel Maus, UAntwerpen I UGent I VUB
 • Mr. Filip Smet, Tiberghien Advocaten

11.45 - 12.30 uur Aanvullende pensioenen: een statische fiscale wetgeving in een flexibelE. arlJeidsmark Tijd voo verandering.

Voorzitter: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen

Panelleden:

 • Dhr. Henk Becquaert, Lid Directiecomité, FSMA
 • Dhr. Dirk Deschrijver, General Legal Counsel, Bosal lnternational Management
 • Dhr. Philip Neyt, Voorzitter Belgische Vereniging van Pensioen instellingen
 • Mr. Koen Van Duyse, Tiberghien Advocaten

12.30 - 13.45 uur Broodjeslunch

13.45 - 14.30 uur Hoe fair is de fairness tax in een internationale context?

Voorzitter: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen

Panelleden:

 • Dhr. Arie Geens, Directeur Administratie Fiscale Zaken, FOD Financiën
 • Prof. dr. Eric C.C.M. Kemmeren, Universiteit Tilburg
 • Mr. Koen Morbée, Tiberghien Advocaten
 • Mr. Bernard Peeters, Tiberghien Advocaten
 • Dhr. Wim Wuyts, Head of Tax, Bekaert Group

14.30 - 15.15 uur Fiscale regularisatie als ultimum remedium en de symbiose met het uitgebreide witwasmisdrijf

Voorzitter: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen

Panelleden:

 • Dhr. Luc Batselier, Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën
 • Mr. Hubert Dubois, Dubois, Verlinden, Wauman Advocaten
 • Mr. Gerd D. Goyvaerts, Advocaat Tiberghien
 • Prof. dr. Michel Maus, UAntwerpen I UGent I VUB

15.15 - 15.u45 uur Pauze

15.45 - 16.30 uur Grensoverschrijdende fusie: niet altijd fiscaal neutraal voor de aandeelhouder

Voorzitter: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen

Panelleden:

 • Dhr. Luc Batselier, Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën
 • Prof. dr. Eric C.C.M. Kemmeren, Universiteit Tilburg
 • Mr. Ivo Vande Velde, Tiberghien Advocaten
 • Mr. Ben Van Vlierden, Tiberghien Advocaten

16.30 - 17.00 Pauze

17.00 - 17.15 uur Lezing door Wim Wuyts (Head of Tax Bekaert Group) over zijn boek ‘Ergens halverwege’

17.15 - 18.00 uur Lezing door Bruno Peeters (Voorzitter Antwerp Tax Academy): Naar meer horizontalisering van de verhouding tussen de fiscus en de belastingplichtige

18.00 - 19u15 Receptie

vanaf 19u15 Diner

met toespraak door Minister van Financiën Koen Geens: 'Op naar een grondige hervorming van de fiscaliteit'

30 april 2013: FATCA vanuit Europees en Belgisch perspectief

Op dinsdag 30 april 2013 vond een lezing van prof. Steven Dean over de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Programma

18.30 – 19.00 uur -  Onthaal
19.00 - 20.30 uur – Lezing van prof. Steven Dean: "FATCA's unanswered questions"
20.00 – 20.30 uur – Repliek van mr. Gerd D. Goyvaerts: "The impact of FATCA on the European (and esp. Belgian) Bank Secrecy rules"
20.30 - 21.00 uur - Vragenronde

Steven Dean is Professor of Law aan de Brooklyn Law School, New York en doceert fiscaal recht en belastingbeleid. Zijn onderzoek is hoofdzakelijk gericht op nationaal en internationaal fiscaal beleid met bijzondere aandacht voor belastingfaciliteiten, belastingparadijzen, tax shelters en fiscale vereenvoudiging.

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), die op 18 maart 2010 door het Amerikaans Congres werd aangenomen, bepaalt dat vanaf 2014 alle financiële instellingen wereldwijd verplicht worden  informatie over Amerikaanse klanten door te geven aan de Amerikaanse Belastingdienst, IRS. De VS eist daarmee inzicht op in de tegoeden van Amerikaanse belastingplichtigen en beoogt daardoor belastingontduiking op te sporen en tegen te gaan. Financiële instellingen die niet meewerken, riskeren zware sancties. Desondanks blijven er belangrijke vragen over de technische details en het conceptuele kader van FATCA. Tijdens zijn uiteenzetting gaf Prof. Dean een overzicht van FATCA samen met een analyse van verschillende onbeantwoorde vragen.

Gerd D. Goyvaerts is als advocaat en vennoot bij Tiberghien advocaten gespecialiseerd in fiscale optimalisatie en begeleiding met een bijzondere aandacht voor vrijwillige fiscale regularisaties en het bankgeheim.

In zijn repliek ging hij in op de betekenis van FATCA voor Europa en inzonderheid op weerslag van deze Wet op het bankgeheim.

Het programma verliep integraal in het Engels en werd georganiseerd in samenwerking met het CBR.

22 maart 2013: Colloquium Europese Unie en directe belastingen

Dit colloquium vond plaats naar aanleiding van de publicatie van het gelijknamige standaardwerk geschreven door prof. dr. Luc Hinnekens en is een samenwerking tussen Antwerp Tax Academy, VZW Fiskofoon, de Fiscale Hogeschool en Larcier.
Tijdens het colloquium werd door eminente specialisten in het Europees belastingrecht dieper ingegaan op de invloed van het Europees recht op de bevoegdheid van de lidstaten in het domein van de directe belastingen. Dit alles gebeurde aan de hand van concrete praktijkgerichte casussen. Afsluitend werd een toespraak gehouden door prof. dr. Frans Vanistendael over de toekomst van de Interne Markt en Euroland.

Programma

13.30 - 14.00 uur Onthaal
14.00 - 14.45 uur Non-discriminatiebeginsel en belemmeringen: wanneer is rechtvaardiging mogelijk?

 • Inleiding: mr. Anne Van de Vijver (UA, Tiberghien Advocaten)
 • Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young), prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone, Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)
 • Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

14.45 - 15.30 uur Verhouding tussen de fundamentele vrijheden: is er sprake van een hiërarchie?

 • Inleiding: mr. Marc Dhaene (Loyens & Loeff)
 • Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young), prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone, Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)
 • Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

15.30 - 16.00 uur Koffiepauze
16.00 - 16.45 uur Hoe evenwichtig is de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheden tussen de lidstaten?

 • Inleiding: mr. Koen Morbée (Fiscale Hogeschool, Tiberghien Advocaten)
 • Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young), prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone, Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)
 • Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

16.45 - 17.30 uur Slottoespraak - De Interne Markt en Euroland, een onderscheiden fiscale toekomst?

 • prof. dr. Frans Vanistendael (KU Leuven, International Bureau of Fiscal Documentation)

21 februari 2013: Openingsplechtigheid

Op donderdag 21 februari 2013 heeft de inauguratie plaats gevonden van de Antwerp Tax Academy. Deze officiële zitting vond plaats in aanwezigheid van de heer Steven Vanackere Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame ontwikkeling.
17.30  - Onthaal
18.00  - Verwelkoming door Prof. dr. Johan Meeusen (Vice-Rector Universiteit Antwerpen)

18.15  - Toelichting over het interfacultair instituut voor belastingwetenschap 'Antwerp Tax Academy' door Prof. dr. Bruno Peeters (voorzitter ATA)

18.45  - Lezing door Prof. dr. J.L.M. Gribnau (Universiteiten Leiden en Tilburg) over "De ethische dimensie van tax planning".

19.45 - Repliek namens de Antwerp Tax Academy door Prof. dr. Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen, Centrum voor Ethiek)

20.00 -  Gelegenheidstoespraak door de heer Steven Vanackere (Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling): "Fiscaliteit vandaag: van wildgroei naar duidelijkheid"

20.30 - Officiële overhandiging van:

 •     de jubileumeditie (20ste editie) van het handboek ‘Belgisch Belastingrecht’ (door Prof. dr. Bruno Peeters en Prof. dr. Nicole Plets)
 •     het boek  ‘Europese Unie en directe belastingen’ (door Prof. dr. Luc Hinnekens)

20.45 u. Receptie

Teksten

De gehouden voordrachten worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht, jaargang 2013.

J.L.M. Gribnau: "Belastingen en ethiek: de ethische dimensie van tax planning" -  download

W. Lemmens: "Thomas Hobbes over de stilte van de wet: vertrouwen en de ethiek van 'tax compliance' " - download

Minister S. Vanackere: "Fiscaliteit vandaag: van wildgroei naar duidelijkheid" - download

Fotoreportage

De fotoreportage verzorgd door de UA-fotograaf is hier te vinden. 
 

De openingsplechtigheid in het nieuws

Het Nieuwsblad - 25 februari 2013 - website
De Standaard - 21 februari 2013 - website
Le Vif - Trends - Tendences 22 februari 2013 - website
Het Laatste Nieuws 21 februari 2013 - website
Metro 18 februari 2013 - pdf

Knack 15 februari 2013 - website