Postacademische opleiding bemiddeling

Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over hun meningsverschil en hanteert volgende principes:

 • Meerpartijdigheid
  De bemiddelaar waakt erover dat de standpunten van alle betrokkenen gerespecteerd worden en dat elke partij zich erkend voelt. De bemiddelaar tracht, rekening houdend met eventuele machtsonevenwichten, eenieder evenveel invloed te geven in de onderhandeling.
   
 • Inhoudelijke neutraliteit
  De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.
   
 • Procesdirectiviteit
  De bemiddelaar structureert de onderhandelingen volgens een bepaalde methodiek en volgt daarbij een procedure.
   
 • Vertrouwelijkheid
  De bemiddelaar geeft geen informatie over de bemiddeling aan derden, tenzij met goedkeuring van alle betrokkenen, of in de gevallen door de wet bepaald.
   
 • Vrijwillige toegang
  De onderhandelaars kiezen vrijwillig voor bemiddeling. Verplichte deelname aan bemiddeling kan leiden tot slechte overeenkomsten die enkel instrumenteel worden afgesloten.


Bemiddeling is niet enkel een methode van werken maar impliceert bepaalde filosofische, ethische, psychologische en pedagogische inzichten en uitgangspunten. De explicitering van deze inzichten en de ontwikkeling van een samenhangende theorievorming is noodzakelijk om de rol van de bemiddelaar te begrijpen en een coherente bemiddelingspraktijk te ontwikkelen.

Vanuit dit concept bieden we een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in bemiddeling.

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be