Tendensen Vermogensrecht

donderdag 23 april 2020,  13.30-17.30 uur

Gelet op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus COVID-19, zal deze opleiding uitsluitend online kunnen worden gevolgd, en dit tot 10/5/2020. Inschrijven mogelijk tot 23/04/2020.

Notarissen, academici en advocaten geven een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht.

Op het snijvlak van beide disciplines worden ook een aantal topics belicht.
Zo worden de mogelijkheden van het WVV voor successieplanning en opvolging in familiebedrijven geanalyseerd.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal specifieke vraagstukken van vastgoedrecht in een familiale context, vooral bij feitelijke samenwoning.

Locatie

donderdag 23 april 
uitsluitend online te volgen (tot 10/5/2020)

Programma

Voorzitter:
Mr. A. Wittens, notaris te Wijnegem

13.30 uur
Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

13.40 uur
Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht
Prof. dr. R. Barbaix, Universiteit Antwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen

14.30 uur
Actuele ontwikkelingen zakenrecht
Prof. dr. N. Carette, Universiteit Antwerpen, advocaat Nederlandstalige balie Brussel

15.20 uur
Pauze

15.30 uur
De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op familiale vermogensplanning
Mr. O. De Keukelaere, advocaat balie provincie Antwerpen en balie Kortrijk en
Mr. E. Vanthorre, advocaat Nederlandstalige balie Brussel en vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven


16.15 uur
Vastgoed en familie
Prof. dr. R. Jansen, Vrije Universiteit Brussel, notaris te Lommel

17.00 uur
Vragenronde

17.30 uur
Einde

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 180.  Deze prijs omvat de online deelname aan de studienamdiddag, de digitale documentatie en het gelijknamige verslagboek (t.w.v. € 77,5). Dit verslagboek zal u per post worden bezorgd.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina, en dit tot 23/04/2020.
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.
De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden tot 10/05/2020.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Erkenning voor online deelname

  • OVB: 4 standaardpunten
  • IAB: 4 uur permanente vorming
  • IBJ: 4 punten voortgezette opleiding
  • IGO: erkenning voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde op voorwaarde dat zij effectief  online deelnemen aan de opleiding.
    Voor zij die zich inschrijven doch waarvoor niet effectief online aanwezigheid kan geregistreerd worden, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan. Hiervan wordt de organisatie vooraf in kennis gesteld.
  • NKN: erkenning voor 4 uren opleiding.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, juristen, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be