De ondernemende advocaat

online van 29 mei 18.00 uur tot 18 juni 2020
met live paneldiscussie op 4 juni 2020 (14.00-15.00 uur)

In samenwerking met VSR, de onderzoeksgroep Rechtshandhaving en de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen.

Dit online seminarie spitst toe op drie trends binnen de advocatuur.

 • Het nieuwe reglement op de multidisciplinaire samenwerking en de in 2019 doorgevoerde wijziging van art. 11 en 11bis van de codex doet de advocatuur - voorzichtig - naar liberalisering en multidisciplinariteit bewegen. Maar wat is de impact van deze veranderingen op het beroep en de unieke kernwaarden van de advocaat? Twee specialisten geven hun kijk op dit eerste spanningsveld.
   
 • Een andere onmiskenbare trend is digitalisering. Verschillende vormen van legal tech en platformen voor online rechtsbedeling worden al gebruikt in andere jurisdicties, zoals de USA.  In België loopt het niet zo’n vaart. Is deze terughoudendheid het gevolg van een  gezonde scepscis voor de mogelijke nadelen van digitalisering, of spelen andere factoren een rol? Twee experten geven hun visie hierover.
   
 • Ten derde blijft de toegang tot het (ge)recht een ernstige bekommernis. Verbeterden de wettelijke ingrepen van 2016 en 2019 die toegang, of ligt de oplossing in digitalisering? Twee deskundigen lichten toe.

Dit seminarie wordt georganiseerd op initiatief van het wetenschappelijk comité met als leden Steven Gibens, Bernard Hubeau, Stefan Rutten, Koen Van Aeken en Jean Van Houtte.

PROGRAMMA

Clip 1 - 10
online beschikbaar van 29 mei tot en met 18 juni (23.59 uur)

 

INLEIDING (30 min)

 • Clip 1. Introductie - Koen Van Aeken
 • Clip 2. Lessen uit Nederland - Iris van Domselaar
   

SESSIE 1 (60 min)
Kernwaarden van de advocatuur in tijden van liberalisering en multidisciplinariteit

 • Clip 3. Hugo Lamon
 • ​Clip 4. Respondent Marco Schoups


SESSIE 2 (60 min)
De advocaat online

 • Clip 5. Karolien Vandenberghe


SESSIE 3 (60 min)
Toegang tot justitie

 • Clip 7. Steven Gibens
 • ​Clip 8. Respondent Stefan Rutten


CONCLUSIE (30 min)

 • Clip 9. Lessen voor Nederland - Daniel Blocq
 • ​Clip 10. Koen Van Aeken


LIVE PANELDISCUSSIE
4 juni van 14.00 tot 15.00 uur (of 15.30 uur)
sprekers en deelnemers gaan met elkaar in discussie via het online platform van UAntwerpen dat op een veilige en gebruiksvriendelijke manier interactie tussen de aanwezigen toelaat en stimuleert

Sprekers

1. Koen Van Aeken is hoofddocent rechtssociologie en methodologie aan de Universiteit Antwerpen.

2. Iris van Domselaar is hoofddocent Legal Ethics and Philosophy of Law aan de Universiteit van Amsterdam en Director Amsterdam Centre on the Legal Professions.

3. Hugo Lamon is advocaat en woordvoerder Orde van Vlaamse Balies.

4. Marco Schoups is advocaat en stafhouder Balie Provincie Antwerpen.

5. Karolien Vandenberghe is advocaat in België, Pennsylvania and Washington D.C.

6. Willy van Eeckhoutte is advocaat en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent.

7. Steven Gibens is lector aan de KdG Hogeschool en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen.

8. Stefan Rutten is advocaat en hoofddocent gerechtelijk recht en deontologie aan de Universiteit Antwerpen.

9. Daniel Blocq is hoofddocent rechtssociologie aan de Universiteit Leiden en ondernemer.

Locatie

Uitsluitend online.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 145. 
Voor stagiair-advocaten geldt een voordeeltarief van € 115. 

Deze prijs omvat deelname aan de uiteenzettingen (beschikbaar tussen 29 mei en 18 juni 2020, 23.59 uur), deelname aan de live chatsessie  op 4 juni 2020 (14.00-15.00 uur), de digitale documentatie van de sprekers en het verslagboek (beschikbaar najaar 2020). Samen met uw inschrijving kan u de hieronder vermelde boeken aan voordeeltarief bestellen. Deze boeken zijn niet inbegrepen in de deelnameprijs, en worden u door uitgever Intersentia gefactureerd en per post bezorgd.

Boeken

 • Hugo Lamon, De illusie van de juridische waarheid
  ISBN 9789400005907 | € 22 | voordeelprijs: € 18,70
 • Joëlle Colaes en Hugo Lamon, Respectvol procederen
  ISBN 9789400004405 | € 30 | voordeelprijs: € 25,50
 • Bernard Hubeau, Stefan Rutten, Jean Van Houtte, Steven Gibens,
  Margot Van Leuvenhaege, De advocatuur
  ISBN 9789400009509 | € 32 | voordeelprijs: € 27,20

Inschrijven

Uitsluitend elektronisdch via deze webpagina.
Inschrijven is mogelijk tot 04/06/2020, 12.00 uur.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Erkenning

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd na afloop van het online beschikbaar stellen van de uiteenzettingen (dus na 18/06/2020).

Door OVB erkend voor vijf standaardpunten (categorie deontologie). 4 punten voor het bekijken van alle clips, 1 punt voor het bijwonen van de live paneldiscussie.

Doelgroep

Advocaten en alle rechtspractici.

 

 

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be