Het nieuwe goederenrecht

Antwerpen, donderdag 1 oktober 2020

Indien de studiedag niet fysiek zou kunnen doorgaan, kunnen de presentaties in elk geval online op het vermelde tijdstip worden gevolgd.

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd. Deze Wet voert een nieuw Boek 3 in het nieuw Burgerlijk Wetboek in. Alle regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal zijn hierdoor gewijzigd. Het gaat niet louter om een codificatie, maar ook om een grondige modernisering van het goederenrecht. De nieuwe regels treden in werking op 1 september 2021.

De professoren Goederenrecht van de Vlaamse Rechtsfaculteiten hebben de handen in elkaar geslagen om op deze studieavond de nieuwe regels zo praktijkgericht en helder mogelijk toe te lichten. Deze studieavond is een must voor alle praktizijnen die actief zijn in het vermogensrecht, vastgoedrecht en ruimere privaatrecht.

Programma

16.15 uur
Welkom

16.30 uur
Algemene regels van het nieuwe goederenrecht en onderscheid der goederen
Prof. dr. Vincent Sagaert, KU Leuven en KULAK

17.30 uur
Eigendom, erfdienstbaarheden en burenrelaties
Prof. dr. Mathieu Muylle, VUB

18.30 uur
Pauze (met broodjesmaaltijd, bij aanwezigheid op de campus)

19.00 uur
Mede-eigendom en vruchtgebruik
Prof. dr. Joke Baeck en Prof. dr. Annelies Wylleman, UGent

20.00 uur
Erfpacht en opstal
Prof. dr. Nicolas Carette, UAntwerpen

21.15 uur
Vragen en afsluit

Deelnameprijs

180 EUR, met inbegrip van verslagboek en catering (indien aanwezig op de campus)

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.
Inschrijven kan tot 1/10/2020, 14 uur.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • OVB: 5 standaardpunten
  • IBJ: 4 punten
  • NKN: 4,5 uur
  • BIV: 5 uur
  • IGO: bevestigd
  • SAM-TES: 4 juridische punten
  • BOLE: 5 uren permanente vorming.

Een aanwezigheidsattest wordt na afloop digitaal aan de deelnemers bezorgd.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.

 

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be