Actualia economisch strafrecht

dinsdag 24 maart 2020 (oorspronkelijke datum)
uitsluitend online te volgen vanaf 03/04/2020 tot 19/04/2020

Meer dan ooit rijst de vraag wat die actualia begin 2020 zullen omvatten.
Zullen zij nog worden besproken in het kader van het huidige Strafwetboek en de daarop geënte rechtspraak, of zullen zij worden bekeken vanuit een nieuw of nakend nieuw strafwetboek?
Hoe dan ook is economisch strafrecht een tak die voortdurend in beweging is en aanleiding geeft tot rechtspraak die de grote leerstukken van het strafrecht raakt en steeds weer aanleiding geeft tot interessante vragen van strafprocesrecht.

Spreker Patrick Waeterinckx (advocaat balie provincie Antwerpen, praktijklector VUBrussel) benadert de materie zowel vanuit theoretische invalshoek als vanuit het perspectief van het terrein.
Theoretisch worden juridische aspecten belicht zoals de toerekening aan rechtspersonen en hun leidinggevenden, de rechterlijke toetsing van bepaalde frequent voorkomende misdrijven, de rechten van verdediging, specifieke straffen, specifieke procedurele problemen, enz.

Vanuit praktisch oogpunt worden de normen en hun juridische invulling in de rechtspraak benaderd vanuit het standpunt van de leidinggevende, in het bijzonder als een aspect van het risk management in een organisatie.

Voorzitter van deze studieavond is Joëlle Rozie (hoogleraar UAntwerpen).

Locatie

UAntwerpen
Stadscampus
Aula C.003
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Aanvang: 19 uur (onthaal met een broodje vanaf 18.30 uur) of online tot 31 maart 2020, 23.55 uur.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 130. Vanaf een tweede inschrijving binnen het CBR-jaarprogramma (studieavonden en workshops) betaalt u € 115. Voor stagiair-advocaten geldt een tarief van € 100. Deze prijs omvat deelname aan de studieavond, onthaal met een broodje en drank (bij aanwezigheid op de Stadscampus), de digitale documentatie en het cahier.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Erkenning

  • OVB erkende deze studieavond voor 2 standaardpunten.
     
  • IAB erkende deze studieavond voor 2 uur permanente vorming.
     
  • IGO erkende deze studieavond voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be