Hoger beroep en verzet, inclusief schorsende werking/uitvoering

donderdag 11 juni 2020 (14-16 uur)
uitsluitend online te volgen

De diverse potpourriwetten hebben de rechtsmiddelen niet ongemoeid gelaten.
In deze workshop overloopt Pierre Thiriar (raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, praktijkassistent gerechtelijk recht UAntwerpen) aan de hand van een aantal casussen en voorbeelden de actuele knelpunten met betrekking tot het verzet en het hoger beroep.

Komen daarbij onder meer aan bod: de toelaatbaarheid van het verzet, de devolutieve werking van het hoger beroep ten aanzien van verzetvonnissen, de tijdigheid en toelaatbaarheid van het hoger beroep, het navolgend hoger beroep, het uitgelokt hoger beroep en het incidenteel hoger beroep, de devolutieve werking van het hoger beroep, het uitgesteld hoger beroep, de devolutieve werking van het hoger beroep en de vereffening van de gerechtskosten op verzet en in hoger beroep.

Voorzitter van deze workshop is Stefan Rutten (hoofddocent UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen).

Locatie

Uitsluitend online te volgen via het digitaal platform van UAntwerpen dat interactie tussen docent en deelnemers toelaat en stimuleert.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 130. Vanaf een tweede inschrijving binnen het CBR-jaarprogramma (studieavonden en workshops) betaalt u € 115. Voor stagiair-advocaten geldt een tarief van € 100. Deze prijs omvat online deelname aan de workshop en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisdch via deze webpagina. Inschrijven kan tot 11/06/2020, 12 uur.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Erkenning

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd.

  • OVB erkende deze workshop voor twee standaardpunten.
  • IGO erkende deze studieavond voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

  • Voor deelnemende gerechtsdeurwaarders werd erkenning bekomen voor twee juridische punten.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.

 

 

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be