Tweespraken

Jaarlijks organiseert het Centrum Pieter Gillis een reeks van tweespraken over een levensbeschouwelijke thema. Telkens krijgen twee sprekers een half uur het woord om een visie toe te lichten. Daarna volgt een gesprek met elkaar en met de zaal.

Concept

De Universiteit Antwerpen is een actief pluralistische universiteit en wil een ruimte zijn waarin vrij onderzoek en open dialoog over levensbeschouwelijke thema’s op de agenda staan. Het Centrum Pieter Gillis heeft als taak dit actief pluralisme van de UAntwerpen gestalte te geven door onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 

Doelgroep

De Tweespraken richten zich zowel tot de academische wereld, universiteits- en hogeschoolstudenten als tot het brede publiek. Kortom, iedereen die geïnteresseerd is in inhoudelijke reflectie, tegensprekelijk debat en 

Tweespraken 2018
Er zijn momenteel geen activiteiten of nieuwsitems beschikbaar.