Indien je werk en een universitaire studie wil combineren, maar geen geschikte opleiding terugvindt binnen het aanbod van de Universiteit Antwerpen, kan je de opleidingen en cursussen van de Open Universiteit doornemen. 

Afstandsonderwijs op universitair niveau

Afstandsonderwijs, zelfstudie, je eigen studieritme bepalen, flexibel studeren … Dat zijn de kernwoorden van een studie bij de Open Universiteit. Je bepaalt zelf of je een volledige academische bachelor- of masteropleiding doorloopt of enkel een aantal losse cursussen opneemt. De opleidingen zijn modulair opgebouwd en het examensysteem is flexibel.

Studiecentrum Antwerpen

De Open Universiteit is een Nederlandse universiteit met studiecentra over heel Nederland en Vlaanderen. Aan elke Vlaamse universiteit is er een studiecentrum, dus ook aan de Universiteit Antwerpen.

In het studiecentrum Antwerpen kan je:

  • inschrijven voor cursussen, bachelor- of masteropleidingen
  • meer informatie inwinnen over de Open Universiteit en de gelijkwaardigheid van diploma’s
  • de examens afleggen en het studiemateriaal inkijken
  • vrijblijvende en verplichte begeleidingsbijeenkomsten bijwonen
  • vrijstellingen aanvragen en diploma’s laten waarmerken
  • bij studieproblemen een beroep doen op onze mentor

Opleidingen en cursussen

Er zijn opleidingen in zeven wetenschapsgebieden: cultuurwetenschappen, informatica, managementwetenschappen, natuurwetenschappen, Nederlands recht, onderwijswetenschappen en psychologie.

Inschrijven voor variabele cursussen kan het hele jaar door. Enkele dagen na je inschrijving krijg je het studiemateriaal en kan je starten. Cursussen met een vast startmoment worden aangeboden in 'kwartielen'. Een kwartiel start op een vaste datum en telt 11 weken (10 weken studie, 1 examenweek). Elk jaar telt vier kwartielen en een zomerstop.