Blended leren is een vorm van begeleide zelfstudie met beperkte contacturen. De contactmomenten worden vaak na 16 uur georganiseerd.

Het studiemateriaal, de werkvormen, de evaluatie, enzovoort zijn beter afgestemd op werkstudenten die hun studie met een job combineren. De combinatie van een gereduceerd aantal contactmomenten en een groter aandeel zelfstudie en/of online leren wordt blended leren genoemd.

Deze blended leermomenten bieden werkstudenten, die overdag geen colleges kunnen bijwonen, de mogelijkheid om in contact te komen met docenten en medewerkstudenten.

Hoeveel contacturen zijn er per vak?

Er worden maximaal 12 contacturen aangeboden per vak. Er wordt steeds een introductiesessie gegeven door de docent en tijdens de andere contactmomenten wordt de essentie van de leerstof behandeld aan de hand van discussie- of responsiecolleges.

Wordt er aangepast studiemateriaal aangeboden?

Volgend aangepast studiemateriaal kan worden aangeboden:

  • zelfstudie-opdrachten 
  • tussentijdse oefeningen (vaak met automatische feedback)
  • de docenten staan ter beschikking voor inhoudelijke en andere vragen (zowel via mail als tijdens de voorziene contactmomenten)
  • aanvullend leermateriaal via de Blackboard-leeromgeving

Tussentijdse evaluaties en bijsturing

We rekenen op de feedback van de werkstudenten en zullen zelf regelmatig bevragen. Indien nodig sturen we het materiaal bij of voorzien we extra contactmomenten. Spontane meldingen zijn steeds welkom.