Verpleegkunde en vroedkunde

schakelprogramma in de verpleegkunde en vroedkunde

De opleiding omvat vier leerdomeinen, opgedeeld in opleidingsonderdelen, die verwijzen naar vier rollen uit het beroepsprofiel en de rode draad vormen doorheen je opleiding:

 • fundamentele klinische vorming
 • management en innovatie
 • wetenschappelijk onderzoek
 • academische vorming

De opleiding werkt met conceptuele, vaardigheids- en integrale leerlijnen, aangevuld met studieloopbaanbegeleiding en ondersteuning bij het verwerven van professionele ervaring.

Door het gebruik van verschillende leervormen is het aantal ‘klassieke’ lesuren beperkt tot 12 uur per week. De lesdagen in het schakeljaar zijn dinsdag en donderdag, telkens van 13.45 tot 21 uur. 

Indien je het programma deeltijds (op één dag) wil volgen, moet je eerst de vakken opnemen van deeltijds 1.

De vakken van deeltijds 1 (op dinsdag):

 • Inleiding op management en innovatie in de gezondheidszorg: 5sp
 • De ondernemer in de gezondheidszorg: 5sp
 • Beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg in nationaal en internationaal perspectief:  5sp
 • Verpleegkundige modellen en theorievorming, klinische aspecten van een zorgprogramma: 5sp
 • Geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg: 5sp
 • Persoonlijke ontwikkeling als geschoolde zorgverlener in de academische context: 5sp

De vakken van deeltijds 2 (op donderdag):

 • Somatische zorg: 5sp
 • Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde: 10sp
 • Toepassingen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde: 7sp
 • Masterproefvoorbereiding: het ontwerp van een onderzoeksprotocol: 3sp
 • Actuele ontwikkelingen en inzichten in de verloskunde: 5 sp

Meer informatie

master in de verpleegkunde en vroedkunde

De masteropleiding omvat vier leerdomeinen, opgedeeld in opleidingsonderdelen, die verwijzen naar vier rollen uit het beroepsprofiel en die de rode draad vormen doorheen je opleiding:

 • fundamentele klinische vorming (deeltijds 1: donderdag)
 • management en innovatie (deeltijds 1: donderdag)
 • wetenschappelijk onderzoek (deeltijds 2: dinsdag)
 • academische vorming (deeltijds 2: dinsdag)

Je kan kiezen uit vier afstudeerrichtingen: Leiderschap in gezondheid en zorg, Onderzoeker in gezondheid en zorg, Verpleegkundig specialist en Vroedvrouw specialist. Voor iedere afstudeerrichting is er een deeltijds programma uitgewerkt.

De opleiding werkt met conceptuele, vaardigheids- en integrale leerlijnen, aangevuld met studieloopbaanbegeleiding en ondersteuning bij het verwerven van professionele ervaring. 

Door het gebruik van verschillende leervormen is het aantal ‘klassieke’ lesuren beperkt tot 12 uur per week. 

Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

schakelprogramma en master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Voor aanvang van het academiejaar werden al een aantal onderwijs- en examenfaciliteiten vastgelegd. Naast deze faciliteiten kan het traject verder aangepast worden qua vorm en inhoud in functie van de combinatie werken en studeren. Hiertoe dienen werkstudenten zo snel mogelijk contact op te nemen met de studietrajectbegeleider: an.demeulenaere@uantwerpen.be.

Er zijn vier afstudeerrichtingen:

 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie​: inwendige aandoeningen
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie​: musculoskeletale aandoeningen
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie​: neurologische aandoeningen
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie​: ouderen

Meer informatie vind je in het studieprogramma.

Epidemiology

schakelprogramma en master epidemiology

Het schakelprogramma en de master in de epidemiologie vormen een werkstudententraject aan de UAntwerpen. Dit betekent dat het traject is aangepast qua vorm en inhoud voor werkstudenten. 

Master of Epidemiology

Deze master is een volledig Engelstalige opleiding. Indien je een deeltijds programma van 30 studiepunten volgt, kan je de lesmomenten groeperen op twee dagen.  Deze regeling werd uitgewerkt om werkstudenten toe te laten het programma te combineren.  

Als je 30 studiepunten per academiejaar opneemt, duurt het traject (schakel- en masterprogramma) zes academiejaren. 

Schakelprogramma

Het schakelprogramma omvat vakken uit verschillende opleidingen en wordt wel in het Nederlands gegeven. De meeste vakken worden in de namiddag of avond georganiseerd, behalve het vak Medische basiskennis.

Overig opleidingsaanbod

Als werkstudent kan je er ook voor kiezen om te starten in een niet-werkstudententraject. Deze opleidingen zijn qua vorm en tijdstip minder aangepast dan werkstudententrajecten. Het vraagt dus meer inspanningen van de student om deze opleidingen succesvol te beëindigen.

Dit betekent echter niet dat je geen gebruik kan maken van faciliteiten voor werkstudenten. Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel.