Erfgoedstudies

Schakelprogramma en master erfgoedstudies

De masteropleiding erfgoedstudies heeft reeds jaren ervaring met studenten, die meestal al iets ouder zijn en die werk en studie combineren. Het betreft regelmatig architecten die zich naar aanleiding van een specifieke opdracht verder willen verdiepen in de materie van de erfgoedzorg. Daarnaast betreft het gewestelijke of gemeentelijke ambtenaren die het diploma nooit behaald hebben, maar wel in de erfgoedzorg werken. Zij willen zich eveneens meer specialiseren in de materie, soms met het oog op promotie. Een laatste groep betreft mensen die reeds jarenlang in een andere sector actief zijn, maar die zich willen heroriënteren en een verdere loopbaan in de erfgoedsector ambiëren. Sommige van deze studenten krijgen faciliteiten van hun werkgever en kunnen zich één tot soms twee dagen in de week vrijmaken; andere krijgen geen faciliteiten en zijn genoodzaakt de studies over meerdere jaren te spreiden.

Geregistreerde werkstudenten kunnen binnen de master erfgoedstudies gebruik maken van de volgende faciliteiten:

Onderwijsfaciliteiten binnen de master erfgoedstudies:

 • De meeste theoretische opleidingsonderdelen worden opgenomen en kunnen via zelfstudie worden verwerkt.
 • Voor alle studenten zijn de cursussen en de PowerPointpresentaties in de Blackboard-leeromgeving beschikbaar.
 • Voor het researchproject en de masterproef zijn individuele consults voorzien.
 • Alle docenten zijn bereikbaar via e-mail en zijn bereid individueel toelichting te geven bij de leerstof. Extra contactmomenten zijn mogelijk.

Examenfaciliteiten binnen de master erfgoedstudies:

 • Voor mondelinge examens of jury’s kan de student vragen pas examen af te leggen na 16u.
 • Voor schriftelijke examens kan eventueel na overleg met de docent een aparte regeling getroffen worden na 16u of kan een aparte opdracht worden gegeven.

De bovenstaande algemene faciliteiten (theoretische onderdelen in zelfstudie, docenten zijn bereikbaar per e-mail, eventuele aparte regeling voor examens …) zijn ook toepasbaar op de vakken Inleiding projectstudie en Inleiding tot de erfgoedzorg binnen het schakelprogramma.

Meer informatie i.v.m. het schakelprogramma erfgoedstudies:

Meer informatie i.v.m. de master erfgoedstudies:

Stedenbouw en ruimtelijke planning

Schakel- en masterprogramma in de stedenbouw en ruimtelijke planning

De opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning is bijzonder geschikt voor studenten die reeds tewerkgesteld zijn. De opleiding heeft bijvoorbeeld ruime ervaring met ambtenaren die de studie deeltijds combineren met hun aanstelling en het diploma van ruimtelijke planner wensen te behalen. De opleiding kent ook vaak wat rijpere studenten, die na een loopbaan zich willen heroriënteren. De combinatie tussen werkstudenten en reguliere studenten is bovendien erg interessant, omdat studenten ook veel van elkaar kunnen leren.

De opleiding heeft verschillende faciliteiten die de combinatie tussen werk en studie haalbaar maken.

 • De tweejarige opleiding kan deeltijds worden gevolgd op vier studiejaren.
 • De lessen, studio’s en practica vinden voornamelijk plaats op maandagen, woensdagen en vrijdagen. Voor de ontwerpstudio's in de master (op woensdag) is aanwezigheid vereist.
 • Verschillende theoretische opleidingsonderdelen worden opgenomen en zijn online beschikbaar.
 • De onderwerpen van de masterproeven worden zoveel mogelijk afgestemd op de noden van de werkplek.
 • In sommige gevallen kan de opleiding een vervangingsopdracht voorzien bij groepswerk of bij de studiereis. 

Meer informatie over het schakelprogramma in de stedenbouw en ruimtelijke planning:

Meer informatie over de master in de stedenbouw en ruimtelijke planning:

Overig opleidingsaanbod

Als werkstudent kan je er ook voor kiezen om te starten in een niet-werkstudententraject. Deze opleidingen zijn qua vorm en tijdstip minder aangepast dan werkstudententrajecten. Het vraagt dus meer inspanningen van de student om deze opleidingen succesvol te beëindigen.

Dit betekent echter niet dat je geen gebruik kan maken van faciliteiten voor werkstudenten. Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel.