Bachelor en master in de rechten

In de bachelor- en masteropleiding rechten heb je als werkstudent toegang tot alle colleges. Daarnaast biedt de Faculteit Rechten in de bacheloropleiding faciliteiten aan van blended learning: online toegang tot webcolleges, vaardighedenoefeningen tijdens de avonduren, introductie- en repetitiecolleges bij de plichtvakken tijdens de avonduren,… Als je van deze faciliteiten gebruik wil maken, moet je als werkstudent geregistreerd zijn. 

Concreet betekent dit dat voor de “Grondslagen en hulpwetenschapvakken” en de “Juridische plichtvakken” in de bachelor rechten de student zich na het inleidend college, waarin de leerstof en de eindtermen worden geduid, door middel van zelfstudie de leerstof eigen maakt. Hierbij kan de student gebruik maken van de cursus en het aanvullend studiemateriaal dat via de Blackboard-leeromgeving beschikbaar is. Aan het einde van het semester is er een responsiecollege waar de studenten de mogelijkheid hebben om hun vragen over de leerstof voor te leggen aan de docent. Voor de “Vaardighedenvakken” wordt een intense begeleiding verzekerd d.m.v. individueel contactonderwijs en oefeningen in kleine groepen.

De masteropleiding is een interactieve opleiding waarbij aanwezigheid in de meeste opleidingsonderdelen verplicht is. Enkel de afstudeerrichting Fiscaal recht wordt voor werkstudenten aangeboden door middel van combinatie van afstandsonderwijs en blended learning (onder voorbehoud van goedkeuring).

Bachelor rechten

Master rechten afstudeerrichting fiscaal recht

 

Overig opleidingsaanbod

Als werkstudent kan je er ook voor kiezen om te starten in een niet-werkstudententraject. Deze opleidingen zijn qua vorm en tijdstip minder aangepast dan werkstudententrajecten. Het vraagt dus meer inspanningen van de student om deze opleidingen succesvol te beëindigen.

Dit betekent echter niet dat je geen gebruik kan maken van faciliteiten voor werkstudenten. Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel.