Communicatiewetenschappen

Opleidings- en onderwijswetenschappen

Schakelprogramma in de opleidings- en onderwijswetenschappen

Tijdens de opleiding worden er gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen zoals:

 • een reeks fysieke contactmomenten (hoor- en responsiecolleges, werkmomenten) worden voorzien
 • begeleide zelfstudie (e-ondersteund via de Blackboard-leeromgeving)
 • projectonderwijs
 • flipped classroom

Collegeroosters:

De contactmomenten voor de schakel zijn beperkt tot woensdagavond. Voor Statistiek A & B kan je op woensdag aansluiten bij de namiddag- of avondgroep. Werkstudenten krijgen altijd voorrang voor de avondgroep (zie voorbeeldrooster).

De contactmomenten omvatten een waaier van werkvormen met een duidelijke klemtoon op actieve zelfstudie (bijvoorbeeld groepswerk, blended learning, projectwerk, zelfstudiepakketten, responsiesessies, …). Op die manier is de opleiding ook afgestemd op de noden en behoeften van de werkstudent. Bovendien groeit de keuzevrijheid in opleidingsonderdelen naarmate de opleiding vordert.

Meer informatie over:

Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

Voor de masteropleiding wordt een hybride werkwijze gehanteerd.

Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt worden van:

 • een reeks fysieke contactmomenten (hoor- en responsiecolleges, werkmomenten) worden voorzien
 • begeleide zelfstudie (e-ondersteund via de Blackboard-leeromgeving)
 • projectonderwijs

Collegeroosters:

De contactmomenten van de master zijn beperkt tot woensdagavond en donderdag(namiddag/avond) (zie voorbeeldrooster). Wie de master over twee jaar spreidt kan alle opleidingsonderdelen ’s avonds volgen.

De contactmomenten omvatten een waaier van werkvormen met een duidelijke klemtoon op actieve zelfstudie (bijvoorbeeld groepswerk, blended learning, projectwerk, zelfstudiepakketten, responsiesessies, …). Op die manier is de opleiding ook afgestemd op de noden en behoeften van de werkstudent. Bovendien groeit de keuzevrijheid in opleidingsonderdelen naarmate de opleiding vordert.

Meer informatie over:

Sociaal werk

Schakelprogramma in sociaal werk

Het schakelprogramma sociaal werk maakt deel uit van het werkstudententraject in de studierichting sociaal werk en is aangepast naar vorm en tijd. Hierbij wordt een mix van onderwijsvormen en -faciliteiten aangeboden zoals: weblectures, extra contactmomenten, digitaal materiaal … Binnen dit schakelprogramma wordt er vooral ingezet op extra faciliteiten onder de vorm van video-opnames.

Zo zijn er voor bijna alle methodologische vakken opnames voorzien. Voor het vak Statistiek I en II zijn er eveneens opnames voor de hoorcolleges, maar niet voor de oefensessies. Werkstudenten kunnen de groepsindeling wel vrij kiezen en er wordt steeds een groep na 16 uur geprogrammeerd.

Voor het vak sociaal werk onderzoek: perspectieven zijn er ook extra contactmomenten voor werkstudenten voorzien.

Voor de verbredende en bijkomende opleidingsonderdelen zijn een mix aan faciliteiten uitgewerkt. Deze faciliteiten kan je ook voor elk opleidingsonderdeel nakijken door de verschillende vakfiches te openen in het studieprogramma.

Je kan ook steeds onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel.

Master in het sociaal werk

De richtingsspecifieke en optionele opleidingsonderdelen van de master sociaal werk worden  gegroepeerd op dinsdag en donderdag.

Deze vakken zijn:

 • Maatschappij en sociaal werk
 • Onderzoek in het stedelijk sociaal Werk
 • Beleidspraktijk
 • Stedelijke interventiestrategieën
 • Beleidsvorming
 • Werkcollege 'ICT en sociaal Werk'
 • Handelingsmodellen
 • Innovatie in het welzijnswerk

Deze vakken worden dus niet in blended leren gegeven.

Sociologie

Veiligheidswetenschappen

Overig opleidingsaanbod

Als werkstudent kan je er ook voor kiezen om te starten in een niet-werkstudententraject. Deze opleidingen zijn qua vorm en tijdstip minder aangepast dan werkstudententrajecten. Het vraagt dus meer inspanningen van de student om deze opleidingen succesvol te beëindigen.

Dit betekent echter niet dat je geen gebruik kan maken van faciliteiten voor werkstudenten. Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel.