Milieuwetenschap

schakelprogramma in de milieuwetenschap

Werkstudenten kunnen steeds onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel. Daarnaast zijn er drie vakken in het schakelprogramma milieuwetenschap die uitsluitend toegankelijk zijn voor geregistreerde werkstudenten: Inleiding in onderzoeksmethoden en –technieken, Statistiek A, en Kwalitatieve data-analyse.  Ze worden enkel in avondonderwijs en met een beperkt aantal plaatsen aangeboden. 

Je kan je studie ook over enkele jaren spreiden en hierover, na raadpleging van de cursusinformatie en het voorbeeldrooster, advies vragen aan de studietrajectbegeleider.

Meer informatie:

master in de milieuwetenschap

Werkstudenten hebben in de master milieuwetenschap toegang tot alle colleges. Voor een aantal vakken geldt een verplichte aanwezigheid omwille van de interactieve werkvormen, groepsopdrachten of plaatsbezoeken. Faciliteiten voor werkstudenten worden verleend per vak. Voor een aantal opleidingsonderdelen kunnen geregistreerde werkstudenten beroep doen op bepaalde faciliteiten. Deze informatie vind je terug in de cursusinformatie van elk vak.

Je kan docenten ook altijd aanspreken om na te gaan of je aanwezigheid in de colleges steeds verplicht is, online studiemateriaal beschikbaar (weblectures) en begeleide zelfstudie mogelijk is, er contactmomenten zijn om de leerstof met de docenten te bespreken. Je kan je studie ook over enkele jaren spreiden en hierover, na raadpleging van de cursusinformatie en het voorbeeldrooster, advies vragen aan de studietrajectbegeleider.

Meer info:

Overig opleidingsaanbod

Als werkstudent kan je er ook voor kiezen om te starten in een niet-werkstudententraject. Deze opleidingen zijn qua vorm en tijdstip minder aangepast dan werkstudententrajecten. Het vraagt dus meer inspanningen van de student om deze opleidingen succesvol te beëindigen.

Dit betekent echter niet dat je geen gebruik kan maken van faciliteiten voor werkstudenten. Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel.