Centrum voor Zorgtechnologie

Het Centrum voor ZorgTechnologie (CZT) is een interfacultair centrum van de Universiteit Antwerpen dat innovatie, onderzoek, valorisatie en ondernemerschap voor een betere zorg in Vlaanderen stimuleert, katalyseert en faciliteert.

Het CZT biedt aan zorgactoren een platform om hun dagdagelijkse problemen aan te bieden ter analyse met als doel een actief deel te nemen aan de opkomende trend van zorginnovatie. Deze analyse gebeurt in eerste instantie door een multidisciplinair team van experten aangesloten aan de UA. Deze experten worden gekozen ten behoeve van het voorliggend probleem. De vertaalslag van deze praktische vragen naar technische specificaties en daaruit volgende keuze van benodigde expertise (zij het onderzoeksgroepen vanuit de UA en daarbuiten, of bedrijven welke reeds de benodigde kennis/technologie in huis hebben) wordt uitgevoerd door het CZT. Deze werking weerspiegelt mooi het intermediair karakter van het CZT, en illustreert de nood aan multidisciplinariteit. Een zorgvraag heeft immers altijd een brede waaier aan aspecten welke moeten worden opgelost: economisch, sociologisch, technologisch, juridisch. Bovendien moet de user-experience van het product juist zitten, waar de faculteit productontwikkeling een grote rol kan spelen. De expertise van de verschillende faculteiten binnen de UA kan hiervoor optimaal benut worden


Contact

Centrum voor Zorgtechnologie Tel. 032658913
Lies.Peeters@uantwerpen.be