Masterproeven in de zorg

Als interfacultair Centrum is het CZT vaak broker/dispatcher wat betreft zorg gerelateerde masterproeven voor verschillende opleidingen. Vaak gaat het ook om interdiciplinaire masterproeven waarbij studenten uit verschillende opleidingen een masterproef uitwerken rond hetzelfde onderwerp omdat ze elkaar kunnen aanvullen. CZT staat ook in voor de begeleiding van de studenten tijdens hun masterproef.

Wanneer er potentieel wordt gezien in een masterproef wordt deze terug opgenomen en wordt er gekeken in de richting van valorisatie mogelijkheden.