Omschrijving

De geluiden geproduceerd door de longen van patiënten geven indicaties over het ziektebeeld en de te verkiezen behandelingsmethode. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van patiënten met mucusretentie door middel van kinesitherapie. Gebruik makend van stethoscopen kan de juiste behandeling gekozen worden om de slijmen los te maken. Dit vergt echter een getraind gehoor van de kinesist.

Computational Lung Sound Analysis (CLSA) kan gebruikt worden om dit proces te vergemakkelijken. Door middel van elektronische stethoscopen kan het geluid van de longen worden gedigitaliseerd. Uit deze signalen kunnen dan, door middel van signaalverwerkingsmethodes, relevante parameters over het ziektebeeld worden geëxtraheerd. Deze parameters kunnen vervolgens gebruikt worden om het ziektebeeld van de patiënt te bepalen en de kinesitherapie bij te sturen. Tijdens deze masterproef zal worden onderzocht welke features van de signalen relevante informatie kunnen opleveren over het ziektebeeld.