Echolocatie trainingsapplicatie

Omschrijving:

Van bij onze  geboorte gebruiken we onze ogen om de omgeving te analyseren en te beoordelen. Door te kijken kan je bijvoorbeeld rond een obstakel lopen, in plaats van er tegen. Je kan een snelle schatting maken van het aantal personen in de omgeving.

Een grote hoeveelheid aan informatie kunnen we bekomen door onze ogen te gebruiken. Maar wat als je (al dan niet volledig) blind bent?

 

Als mens beschikken we gelukkig  over meerdere zintuigen, we kunnen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Bepaalde blinde personen maken gebruik van echolocatie om het gebrek aan zicht te compenseren, door zelf geluid te produceren en de echo’s daarvan te interpreteren.

Echter, het aanleren van deze techniek vergt een grote tijdsinvestering.

In deze masterproef onderzoeken we hoe we een praktische implementatie, in software, kunnen maken die de gebruiker zal trainen in het gebruik van echolocatie. Via deze training zal de gebruiker via echolocatie sneller en efficiënter informatie kunnen ontleden uit zijn of haar omgeving.